Prospectele/amendamentele/certificatele pentru ofertele de vânzare aprobate de A.S.F. în 2019


   Prospecte                           

Amendamente  
 

Certificate 
 

 Modalitățile prin care prospectele au fost puse la dispoziția publicului
 
BRK Financial Group SA   BRK Financial Group S.A.  

Prospectul este disponibil pe pagina de internet a emitentului SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. (www.brkfinancialgroup.ro) și a B.V.B (www.bvb.ro) și în format fizic la sediul emitentului.

PRODLACTA S.A. Brașov     Pagina de internet a intermediarului (www.primet.ro) și a Bursei de Valori Bucureşti  (www.bvb.ro),  iar în format fizic la sediul emitentului (Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov) si la sediul central al Intermediarului (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3)
ZENTIVA S.A. București       Prospectul va fi disponibil pe website-ul Emitentului, la adresa www.zentiva.ro, pe website-ul Bursei de Valori București, la www.bvb.ro și pe website-ul Intermediarului, la www.brd.ro. Variantele în formă tipărită ale acestuia vor fi puse la dispoziție la sediul Emitentului din Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București.
SERICO S.A. București    

Prospectul va fi publicat pe site-ul Intermediarului Prime Transaction S.A., la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro si va fi pus la dispozitie în format fizic la sediul Emitentului (Sos. Pipera nr. 46F, sector 2., Bucuresti) si la sediul central al lntermediarului Prime Transaction SA (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).

Societatea Energetică ELECTRICA SA   Certificat de aprobare Prospectul va fi disponibil pe suport hârtie la sediul Emitentului și la sediul central al BRD - Groupe Société Générale S.A., precum și la sediile sucursalelor BRD – Groupe Société Générale S.A. prin care se vor derula subscrierile, menționate în Anexa 1 „Reteaua BRD pentru subscrieri în cadrul majorării capitalului social” la Prospect (la solicitarea subscriitorilor), cat și în format electronic pe website-ul Emitentului la www.electrica.ro, pe website-ul Bursei de Valori București la www.bvb.ro, pe website-ul BRD - Groupe Société Générale S.A. la www.brd.ro, precum și pe website-ul mecanismului național de stocare numit de FCA pentru Regatul Unit, la http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM
LACTATE NATURA S.A. Târgoviște    

Prospectul este disponibil pagina de internet a emitentului (www.lactatenatura.ro ), intermediarului (www.voltinvest.ro) și pe website-ul BVB (www.bvb.ro),

iar în format fizic la sediul emitentului din Târgovişte, b-dul Independenţei, nr. 23, jud. Dâmboviţa şi al Intermediarului din Craiova, str. Tufănele, nr. 1, jud. Dolj
METALICA S.A. ORADEA     Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-urile web ale Intermediarului (www.viennainvestment.ro), emitentului (www.metalicaoradea.ro) și B.V.B. (www.bvb.ro) și în format fizic la sediul emitentului și al intermediarului
IOR SA Bucuresti     Modalitățile prin care prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-urile web ale Intermediarului (www.primet.ro) și B.V.B. (www.bvb.ro) și în format fizic la sediul emitentului și al intermediarului.
AUTONOM SERVICES S.A. Piatra Neamț    

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv: Prospectul este pus la dispoziția investitorilor în format electronic pe pagina web a Societății la adresa www.autonom.ro, precum și pe pagina web a BVB la adresa www.bvb.ro.

La cerere, versiuni tipărite pe suport de hârtie ale Prospectului sunt puse la dispoziția investitorilor în mod gratuit la sediul Managerilor, respectiv BRD – Groupe Societe Generale S.A. la adresa Turn BRD, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, Romania și BT Capital Partners S.A., la adresa din Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi nr. 74-76, parter, 400462, jud. Cluj, România.

AURORA S.A.TG.FRUMOS    

 Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-urile web ale Intermediarului (www.viennainvestment.ro), emitentului (www.aurorashoes.ro) și B.V.B. (www.bvb.ro) și în format fizic la sediul emitentului și al intermediarului.

AVIOANE CRAIOVA SA    

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului  prin publicarea pe site-urile web ale Intermediarului (www.primet.ro) și B.V.B. (www.bvb.ro), precum și în format fizic la sediul emitentului și al intermediarului.

BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A. Cluj-Napoca    

Prospectul va fi disponibil pe website-ul Emitentului, la adresa www.btleasing.ro, pe website-ul Bursei de Valori București, la www.bvb.ro și pe website-ul Intermediarului, la www.btcapitalpartners.ro, iar variantele în formă tipărită ale acestuia vor fi puse la dispoziție gratuit, la cerere, în timpul programului normal de lucru, la sediul Emitentului din Str. Constantin Brâncuși nr. 74 - 76, Brâncuși Business Center, etajul 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, România și al Intermediarului din str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, Brancusi Business Center, parter, Cluj-Napoca, județul Cluj.

PATRIA BANK S.A.      Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-urile web ale Emitentului (www.patriabank.ro) si al BVB (www.bvb.ro).