Date statistice fonduri de pensii

* (datele statistice sunt actualizate până pe data de 20 ale lunii pentru luna precedentă. Dacă termenul cade într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. )