Politica de recrutare

 

Procesul de recrutare și selecție al Autorității de Supraveghere Financiară este adaptat și adaptabil, bazat exclusiv pe merit, pentru a oferi o inserție instituțională de competențe și abilități specifice domeniului de activitate, contribuind la atingerea obiectivelor de performanță ale autorității.

Pentru atingerea țintelor de performanță stabilite în strategia de dezvoltare a Autorității de Supraveghere Financiară, se impune un proces de recrutare menit să încurajeze dezvoltarea în cariera profesională a propriilor angajați, dar și un proces de recrutare deschis către piața forței de muncă.