Disclaimer

Reproducerea parţială sau integrală a paginilor acestui website, precum şi distribuirea sub orice formă  şi prin orice mijloace a conţinutului acestora este permisă numai cu indicarea sursei.  

Informaţiile publicate pe acest website constituie obiectul unor permanente actualizări, iar ASF îşi rezervă dreptul de a opera modificări în conţinutul şi structura acestuia în orice moment. 

Textele actelor legislative prezentate au un caracter informativ, iar ASF nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestora. Textele oficiale ale actelor normative sunt cele publicate în Monitorul Oficial al României.

Website-ul ASF oferă  şi legături către alte site-uri, considerate a fi utile. Deoarece acestea nu se află sub autoritatea sau sub controlul instituţiei, ASF îşi declină orice răspundere privind conţinutul acestora.