Prospectele/amendamentele/certificatele pentru ofertele de vânzare aprobate de A.S.F. în 2024


 

    Prospecte     

 Prospecte       din      documente   separate    Amendamente  
 Certificate 
 Modalitățile prin care prospectele au fost puse la dispoziția publicului

ELECTROARGEȘ SA

      În perioada de valabilitate a Prospectului, pe site-ul Emitentului, la secţiunea „Comunicate", https://electroarges.ro/comunicate-2019-2/, sunt disponibile pentru consultare Prospectul, Actul Constitutiv, precum şi toate documentele relevante acestei operațiuni. Formularele de subscriere şi de retragere a acceptului de subscriere, decizia Autorităţii de Supraveghere Financiare de aprobare a prezentului Prospect precum și Prospectul vor fi disponibile în format electronic pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, respectiv https://bvb.ro/, la simbolul Societății “ELGS”, cât și în format fizic la sediul social al Emitentului
 IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. București

 

      Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe pagina web a Emitentului la https://www.impactsa.ro/, pe pagina web a Bursei de Valori București pe www.bvb.ro, precum și pe pagina de internet a Intermediarului: https://www.tradeville.ro. Copii ale acestuia vor putea fi furnizate, la cerere, și de către Societate, în cadrul programului normal de lucru, la sediul din: Clădirea IMPACT, Drumul Pădurea Mogoșoaia nr. 31-41, Sectorul 1, București, România.

LIFE IS HARD, Florești

 

      Prospectul, Formularul de Subscriere și Formularul de Retragere a acceptului de a subscrie vor fi disponibile pe pagina de internet a Emitentului (https://www.lifeishard.ro), a Intermediarului Ofertei (https://www.goldring.ro/), pagina de internet a BVB în calitate de administrator al SMT (https://www.bvb.ro/), precum si, în format fizic, la sediul Emitentului și Intermediarului.

LIFE IS HARD Prospect creștere obligațiuni

      Prospectul pote fi consultat (i) gratuit pe suport hârtie la sediul Emitentului din Floresti, Str. Avram Iancu, Nr. 500, jud. Cluj (ii) gratuit pe suport hârtie la sediul Intermediarilor (iii) sau în format electronic pe website-urile www.brk.ro , www.bvb.ro , www.lifeishard.ro , www.goldring.ro .
BITTNET SYSTEMS S.A.

 

Document înregistrare

Nota prezentare

Rezumat

    Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-ul BVB (www.bvb.ro), al Intermediarului (www.tradeville.ro) și al Emitentului (www.bittnet.ro), cât și pe suport de hârtie, la sediul intermediarului al emitentului.
 

 

     

PREMIER ENERGY PLC

RO   EN

 

    Prospectul va fi pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe pagina de internet a Bursei de Valori București (www.bvb.ro) și a Societății (www.premierenergygroup.eu).

VRANCART SA

 

    Prezentul Prospect va fi disponibil pe site-ul Bursei de Valori București (http://www.bvb.ro), pe site-ul Intermediarului ofertei (www.goldring.ro), pe site-ul propriu al Emitentului la secțiunea Pentru acționari (https://www.vrancart.ro/pentru-actionari/noutati-pentru-actionari.html), precum și în format fizic, la sediul Emitentului (mun. Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea) și Intermediarului (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, jud. Mureș)

JT GROUP OIL S.A.

 

    Prospectul de ofertă, Formularele de Subscriere și de Retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite și decizia de aprobare a Prospectului vor fi disponibile în format electronic pe site-ul Emitentului, https://www.jtgroup.ro, al BVB, https://www.bvb.ro și al Intermediarului, https://www.interdealer.ro/ și, de asemenea, în format fizic, la sediul social al Emitentului sau Intermediarului, unde pot fi consultate zilnic pe întreaga perioadă de derulare a operațiunii obiect al prezentului Prospect, în intervalul orar 10:00 – 14:00.
AROBS Transilvania Software S.A.

 

 

    Prospectul va fi pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe pagina de internet a Bursei de Valori București (www.bvb.ro), a Emitentului (www.arobsgrup.ro) și a intermediarului ofertei (www.btcapitalpartners.ro).
BRK FINANCIAL GROUP S.A.

 

     
IOR S.A. BUCUREȘTI

 

    Prospectul, Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere — vor fi publicate pe site-ul Intermediarului la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro. Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Str. Bucovina nr. 4, sector 3, Bucuresti) si la sediul central al Intermediarului (Bucuresti, Str. Caloian Judetul, nr. 22, Sector 3).
UNICREDIT BANK PROSPEKT

 

    Prospectul de bază și orice supliment la acesta vor fi publicate, în format electronic, pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro) și pe site-ul Emitentului (www.unicredit.ro)
SIMTEL TEAM S.A.

 

    Prospectul va fi publicat pe site-ul Bursei de Valori București (http:www.bvb.ro), pe site-ul Intermediarului (https://btcapitalpartners.ro), precum și pe site-ul propriu al Emitentului la  secțiunea Investitori (https://www.simtel.ro/investitori).