Legislație secundară PIII

LEGISLAȚIE SECUNDARĂ

 

Subiect reglementat    

Norme și hotărâri emise în aplicarea Legii nr. 204/2006

1. Autorizare

1.1 Autorizarea provenienţei capitalului vărsat de către fondatori

Norma nr. 12/2015 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative 

1.2 Autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii

Norma nr. 23/2016 (forma consolidată, octombrie 2023) privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

Norma nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, Norma nr. 31/2023

1.3 Aprobarea/notificarea persoanelor propuse în structurile de conducere și pentru exercitarea funcțiilor-cheie

Regulamentul nr. 1/2019 (forma consolidată, iunie 2020) privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 1/2019 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 10/2020

1.4 Evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor

Regulamentul nr. 3/2016 (forma consolidată, iunie 2020) privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 3/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 11/2017 și Regulamentul nr. 10/2020

1.5 Externalizarea activităţii de administrare şi investire a activelor fondului de pensii

Hotărârea CSSPP nr. 21/2008 privind externalizarea activităţii de administrare şi investire a activelor fondului de pensii, în contextul legal al sistemului pensiilor private din Romania

1.6 Autorizarea multipilon

Norma nr. 8/2010 (forma consolidată, martie 2024) privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private

Norma nr. 8/2010 (forma inițială), modificată prin Norma  nr. 13/2014, Norma  nr. 19/2019, Norma 7/2020 și prin Norma 5/2024

1.7 Încetarea activității administratorului

Norma nr. 7/2006 privind încetarea activităţii administratorului

1.8 Autorizarea fondurilor de pensii private

Norma nr. 23/2015 privind autorizarea fondului de pensii facultative

1.9 Prospectul schemei de pensii  

Norma nr. 16/2010 (forma consolidată, februarie 2023) privind prospectul schemei de pensii facultative

Norma nr. 16/2010 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 8/2012, Norma  nr. 17/2014 și Norma 11/2022, Norma nr. 8/2023

1.10 Autorizarea auditorului financiar

Norma 13/ 2019 (consolidată, iulie 2020) privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 13/2019 (forma inițială), modificată prin Regulamentul nr. 10/2020

 1.11 Autorizarea depozitarului

Norma nr. 10/2014 (formă consolidată, decembrie 2023) privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii facultative
 
Norma nr. 10/2014 (forma inițială) modificată prin Norma nr. 26/2020, Norma nr. 39/2023

1.12 Autorizarea entităţilor care efectuează activitatea de marketing

Norma nr. 16/2013 (forma consolidată, iunie 2024) privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative

Norma nr. 16/2013 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 15/2014, Norma nr.11/2017, Norma nr. 17/2021, Norma nr. 43/2023, Norma nr. 13/2024

1.13 Taxe

Regulamentul nr. 16/2014 (forma consolidată, iunie 2020) privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară 

Regulamentul nr. 16/2014 (forma republicată, septembrie 2019), modificat prin Regulamentul nr. 2/2020

2. Participanţi și

operațiuni

 

2.1 Aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

Norma nr. 18/2018 (forma consolidată, iunie 2022) privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative

Norma nr. 18/2018 (forma inițială) privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative, modificată prin Norma nr. 45/2020, Norma nr. 14/2021 și Norma nr. 20/2022

 

2.2 Protecția participanților în cazul fuziunii fondurilor de pensii private

Norma nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative

2.3 Utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

Norma nr. 28/2017 (forma consolidată, octombrie 2023) privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

Norma nr. 28/2017 (forma inițială) privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative, modificată prin Norma nr. 12/2021, Norma 9/2022, Norma nr. 35/2023

2.4 Transferul participanților

Norma nr. 14/2006 (forma consolidată, octombrie 2019) privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative

Norma nr. 14/2006 (forma inițială), modificată și completată prin Norma nr. 13/2017, Norma nr. 15/2021

2.5 Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii

Norma nr. 18/2009 (forma consolidată, iunie 2023) privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative

Norma nr. 18/2009 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 26/2017, Norma nr. 18/2023

3. Reguli prudenţiale şi transparenţă

 

 

 

3.1 Provizionul tehnic

Norma nr. 26/2015 (forma consolidată) privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative

Norma nr. 26/2015 (forma inițială),  modificată prin  Norma nr.38/2020

3.2 Ratele de rentabilitate

Norma nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative, modificată prin Norma nr. 27/2023

3.3 Obligaţii de raportare şi transparenţă

 

Norma nr. 19/2021 (forma consolidată, ianuarie 2023) privind obligațiile de raportare şi transparență în sistemul pensiilor private

Norma nr. 19/2021 (forma inițială) privind obligațiile de raportare şi transparență în sistemul pensiilor private modificată prin Norma nr. 4/2022 , Norma nr. 21/2022, Norma nr. 28/2022, Norma nr. 29/2023

Norma nr. 25/2015 (forma consolidată, august 2020) privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative

Norma nr. 25/2015 (forma inițială), modificată prin Regulamentul nr. 7/2016, Norma nr. 32/2017,  Norma nr. 12/2019, Norma nr. 26/2019, Norma 6/2020 și Norma nr. 32/2020

3.4 Materiale publicitare

 

Norma nr. 5/2006 (forma consolidată, octombrie 2019) privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora

Norma nr. 5/2006 (forma inițială),  modificată prin Norma  nr. 15/2014

 4. Guvernanţă corporativă 

 4.1. Control intern, audit intern, administrarea riscurilor

Norma nr. 3/2014 (forma consolidată) privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private

Norma nr. 3/2014 (forma inițială), modificată prin Norma 20/2020, Norma 41/2023.

4.2 Principii de guvernanță corporativă

Regulamentul nr. 2/2016 (forma consolidată, iunie 2020) privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 2/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 9/2019 și Regulamentul nr. 10/2020

4.3. Gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice

Norma nr. 4/2018 (consolidată, iulie 2020) privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 4/2018 (forma inițială), modificată prin Regulamentul nr. 10/2020

Vezi și Ghidul de îndrumare  pentru aplicarea Normei nr. 4/2018 

 

4.4 Arhivare

Norma nr. 33/2017 (forma consolidată, iulie 2020) privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate/avizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 33/2017 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr 10/2020 

5. Măsuri speciale

5.1 Supraveghere specială

Norma nr. 21/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative

5.2 Administrare specială

Norma nr. 8/2009 (forma consolidată, februarie 2024) privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative

Norma nr. 8/2009 (forma inițială) privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative, modificată prin Norma nr. 2/2024

6. Investiţiile fondurilor de pensii private

6.1 Investiţii

Norma nr. 11/2011 (forma consolidată, mai 2024) privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private

Norma nr. 11/2011 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 19/2012, Norma  nr. 8/2013, Norma nr. 13/2015, Norma  nr. 3/2014, Norma nr. 22/2019  și Norma 2/2021, Norma nr. 4/2023, Norma 15/ 2023, Norma 10/2024

 

6.2 Derogări temporare de la limitele investiționale

Norma nr. 22/2020 (forma consolidată aprilie 2024) privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat  

Norma nr. 8/2021 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat  Norma nr. 10/2022 și Norma nr. 6/2024

7. Contabilitatea sistemului de pensii private

7.1 Reguli contabile

Norma nr. 14/2015 (forma consolidată, februarie 2023) privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private 

Norma nr. 14/2015 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 2/2017, Norma nr. 1/2018, Norma nr. 8/2018, Norma nr. 8/2019 și Norma nr. 28/2020, Norma 5/2021Norma 5/2023

7.2 Situaţii financiare anuale

Norma nr. 7/2017 (forma consolidată, iulie 2020) privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private 

Norma nr. 7/2017 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 9/2019, Norma nr. 25/2020 și Norma 30/2020

7.3 Raportări contabile

Norma nr. 34/2016 (forma consolidată, august 2020) privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private  

Norma nr. 34/2016 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 17/2019 și Norma 29/2020

7.4 Inventariere

Norma nr. 25/2016 (forma consolidată, martie 2020) privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private

Norma 25/2016 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 14/2020

8. Controlul activităţii, spălarea banilor şi sancţiuni internaţionale

8.1 Controlul entităţilor

Regulamentul nr. 11/2016 (forma consolidată, aprilie 2021) privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 11/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 17/2020 și prin Regulamentul nr.4/2021

8.2 Spălarea banilor

Regulamentul nr. 13/2019 (formă consolidată, iulie 2020) privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 13/2019 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 15/2019 și prin Regulamentul nr. 10/2020

8.3 Sancţiuni internaţionale

Regulamentul nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta

9. Litigii

Soluţionarea alternativă a litigiilor

Regulamentul nr. 4/2016 (forma consolidată, 2019) privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

Regulamentul nr. 4/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 9//2017 și Regulamentul nr. 3/2019

 

Notă: Reglementările disponibile în această secţiune au caracter informativ. Versiunea publicată în Monitorul Oficial reprezintă forma oficială a acestora.