Ghiduri ESMA

 

  Ghid privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul Regulamentului privind FPM (ESMA50-43599798-9011). A.S.F. intenționează aplicarea prezentului ghid.

  Ghid privind transferul de date între registrele centrale de tranzacții în temeiul EMIR și SFTR. A.S.F. intenționează să se conformeze ghidului și va notifica ESMA în acest sens.

  Ghid privind regulile și procedurile scrise pentru funcționarea colegiilor de rezoluție (ESMA91-372-1958).

A.S.F. intenționează să aplice Ghidurile ESMA până la data la care va exista o CCP autorizată în România și va notifica ESMA în acest sens. 

  Ghid privind tipul și conținutul dispozițiilor prevăzute în acordurile de cooperare (articolul 79 din CCPRRR) (ESMA91-372-1791).

A.S.F. intenționează să aplice Ghidurile ESMA până la data la care va exista o CCP autorizată în România și va notifica ESMA în acest sens. 

Ghid privind rezumatul planurilor de rezoluție (ESMA91-372-2345).

A.S.F. intenționează să aplice Ghidurile ESMA până la data la care va exista o CCP autorizată în România și va notifica ESMA în acest sens. 

 Ghid privind evaluarea posibilităților de rezoluție [articolul 15 alineatul (5) din CCPRRR] (ESMA91-372-2346).

A.S.F. intenționează să aplice Ghidurile ESMA până la data la care va exista o CCP autorizată în România și va notifica ESMA în acest sens.

  Ghidul ESMA privind raportarea în temeiul EMIR (ESMA74-362-2281)

A.S.F. intenționează să se conformeze ghidului începând cu data de 29 aprilie 2024 și va notifica ESMA în acest sens.

 Ghidul privind aplicarea circumstanțelor în care se consideră că o contraparte centrală este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate [articolul 22 alineatul (6) din Regulamentul privind redresarea și rezoluția contrapărților centrale] (ESMA91-372-2070). A.S.F. intenționează să se conformeze ghidului până la data la care va exista o CCP autorizată în România și a notificat ESMA în acest sens.

 Ghidul privind aplicarea consecventă a factorilor declanșatori ai utilizării măsurilor de intervenție timpurie [articolul 18 alineatul (8) din Regulamentul privind redresarea și rezoluția contrapărților centrale] (ESMA91-372-1700). A.S.F. intenționează să se conformeze ghidului până la data la care va exista o CCP autorizată în România și a notificat ESMA în acest sens.

 Ghidul privind precizarea circumstanțelor pentru aplicarea restricțiilor temporare în cazul unei situații semnificative care nu presupune neîndeplinirea obligațiilor de plată, în conformitate cu articolul 45a din EMIR (ESMA91-372-1704). A.S.F. intenționează să se conformeze ghidului până la data la care va exista o CCP autorizată în România și a notificat ESMA în acest sens.

  Ghidul privind metodologia care trebuie utilizată de către autoritatea de rezoluție pentru determinarea valorii contractelor înainte de încetarea acestora, după cum prevede articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul privind redresarea și rezoluția contrapărților centrale (ESMA91-372-206). A.S.F. intenționează să se conformeze ghidului până la data la care va exista o CCP autorizată în România și a notificat ESMA în acest sens.

 Ghid privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (ESMA 35-42-1470//EBA/GL/2022/09)

A.S.F.  intenționează să aplice acest ghid în activitatea de supraveghere a S.S.I.F. și a notificat Autoritatea Bancară Europeană în acest sens.

  Ghid privind scenariile din planurile de redresare ale CPC-urilor [articolul 9 alineatul (12) din CCPRRR]

A.S.F. intenționează să se conformeze ghidului până la data la care va exista o CCP autorizată în România și a notificat ESMA în acest sens

 Ghid privind indicatorii din planurile de redresare ale CPC-urilor [articolul 9 alineatul (5) din CCPRRR]

A.S.F. intenționează să se conformeze ghidului până la data la care va exista o CCP autorizată în România și a notificat ESMA în acest sens

  Ghid cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID II privind adecvarea (ESMA35-43-3172).

A.S.F. intenționează aplicarea acestui Ghid și a notificat ESMA în acest sens.

 Ghid cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID II privind remunerarea (ESMA35-43-3565);

A.S.F. intenționează aplicarea acestui Ghid și a notificat ESMA în acest sens.

  Ghidul ESMA privind formularele, formatele și modelele standard pentru solicitarea aprobării de gestionare a unei infrastructuri a pieței bazate pe DLT (ESMA70-460-213),pe care A.S.F. intenționează sa il aplice.

   Ghidul privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul Regulamentului privind FPM (ESMA 50-164-6583).             A.S.F. intenționează aplicarea prezentului ghid.

 Orientările privind domeniul de aplicare a Regulamentului ARC (ESMA80-196-6345)
      A.S.F. intenționează aplicarea recomandărilor din Orientările privind domeniul de aplicare a Regulamentului ARC (ESMA80-196-6345)
Ghidul privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul Regulamentului privind FPM (ESMA34-49-446) - A.S.F. intenționează aplicarea acestui Ghid și a notificat ESMA în acest sens.
A.S.F. intenționează aplicarea acestui Ghid și a notificat ESMA în acest sens.

 Ghidul MAR  – Amânarea publicării informațiilor privilegiate și interacțiunile care fac obiectul supravegherii prudențiale.

A.S.F. intenționează aplicarea prezentului ghid și a notificat ESMA în acest sens

 Ghidul ESMA privind metodologia, funcția de supraveghere și ținerea evidențelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referință (ESMA 81-393-288

 A.S.F. a emis Norma nr. 16/2022 de aplicare a acestui Ghid.

  Ghidul ESMA privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul articolului 7 din CSDR (ESMA 70-156-4717)

A.S.F. intenționează aplicarea prezentului ghid și a notificat ESMA în acest sens

Ghidul ESMA final privind obligațiile în materie de date de piață prevăzute în MiFID II/MiFIR  

A.S.F. a emis Norma nr. 3/2022 de aplicare a acestui Ghid 

Ghidul ESMA privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului privind distribuția transfrontalieră a fondurilor (ESMA 34-45-1272 RO)

A.S.F. intenționează aplicarea prezentului ghid și va notifica ESMA în acest sens.  

Ghid ESMA pentru aplicarea standardelor referitoare la informațiile financiare - Guidelines on Enforcement of Financial Information (ESMA32-50-218)

ASF intenționează aplicarea acestui Ghid și a notificat ESMA în acest sens.  

Ghidul ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul Regulamentului privind FPM  (ESMA34-49-291 RO)  

A.S.F. intenționează aplicarea prezentului ghid și va notifica ESMA în acest sens 

Ghidul ESMA privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru CPC (ESMA70-151-3431) 

A.S.F. intenționează aplicarea prezentului ghid și a notificat ESMA în acest sens.  

Ghidul ESMA privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE (ESMA34-32-701)

A.S.F. intenționează aplicarea prezentului ghid și a notificat ESMA în acest sens. 

Ghidul ESMA cu privire la raportarea în baza articolelor 4 și 12 din Regulamentul nr. 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării (SFTR) (ESMA70-151-2838)

A.S.F. intenționează aplicarea prezentului ghid și a notificat ESMA în acest sens. 

 

Ghid ESMA privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud  (ESMA 50-164-4285 RO)  

A.S.F. intenționează aplicarea prezentului ghid și a notificat ESMA în acest sens. 

Ghidul ESMA privind cerințele privind comunicarea informațiilor în temeiul Regulamentului privind prospectul (ESMA 32-382-1138)

A.S.F. intenționează aplicarea prezentului ghid și a notificat ESMA în acest sens. 

Ghidul ESMA privind comisioanele de performanță ale OPCVM și ale anumitor tipuri de FIA (ESMA 34-39-992)

A.S.F. intenționează aplicarea prezentului ghid și a notificat ESMA în acest sens. 

Ghidul ESMA privind procedurile standardizate și protocoalele de mesagerie în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.909/2014 

ASF intenționează să aplice ghidul de la data intrării în vigoare a Regulamentului delegat (UE) 2018/1229 al Comisiei din 25 mai 2018 de completare a Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare, prin emiterea unei norme în acest sens.

Ghid cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul

ASF intenționează aplicarea acestui ghid și a notificat ESMA în acest sens.

Ghidul ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapărților centrale

Ghidul ESMA privind măsurile EMIR de marjă anti-prociclicitate pentru contrapărțile centrale

Ghid privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform articolului 9 din regulamentul privind depozitarii centrali de titluri devaloare (CSDR)
Ghidul ESMA privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanței considerabile a unui CSD pentru un stat membru gazdă
Ghidul ESMA privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea
Ghidul ESMA privind cooperarea între autorități în temeiul articolelor 17 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014
Ghidul ESMA privind accesul unui CSD la fluxurile de tranzacții ale CPC-urilor și ale locurilor de tranzacționare
Ghidul ESMA privind normele și procedurile în cazul insolvenței participanților la CSD
Ghidul ESMA privind calibrarea sistemelor de tip întrerupător de circuit și publicarea întreruperilor tranzacționării în temeiul MiFID II
Ghidul ESMA cu privire la validarea și revizuirea metodologiilor agențiilor de rating de credit
GHIDUL MAR - Informații referitoare la piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri
Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA (ESMA/2016/579) modifică alineatul 33, Secțiunea VIII - Orientări privind apartenența AFIA la un grup din Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA (ESMA/2013/232)
Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu Directiva OPCVM (ESMA/2016/575)

Ghidul MAR - Amânarea publicării informațiilor privilegiate

Ghidul MAR - Persoanele cărora le este adresată sondarea de piață

Ghidurile Tehnice ale ESMA privind raportarea AFIA
Schemele XSD necesare pentru generarea fișierelor de raportare în conformitate cu Ghidurile Tehnice ale ESMA

Ghidul privind obligaţiile de raportare în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (d) şi articolul 24 alineatele (1), (2) şi (4) din AFIA - ESMA/2014/869

Ghidul privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA - ESMA/2013/232
 

Ghidul privind conceptele-cheie ale Directivei AFIA - ESMA/2013/611

Ghidul ESMA privind măsurile alternative de performanță
ASF intenționează aplicarea acestui ghid și a notificat ESMA în acest sens.


Ghidul ESMA pentru aplicarea standardelor referitoare la informațiile financiare

Ghidul ESMA privind tratarea plângerilor în sectorul valorilor mobiliare (ESMA) și în sectorul bancar (ABE), așa cum a fost publicat pe site-ul ESMA.

Ghidurile şi recomandările ESMA privind punerea în aplicare a principiilor CPSS-IOSCO pentru infrastructurile pieței financiare în ceea ce privește contrapărțile centrale
ASF intenționează aplicarea acestor ghiduri și recomandări și a notificat ESMA în acest sens.

Ghid privind OPCVM-urile de tip ETF şi alte aspecte legate de OPCVM-uri

Orientări privind derogările aplicabile pentru activităţile de formator de piaţă şi operaţiunile de pe piaţa primară română

Orientări ESMA privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente

Orientări cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind adecvarea

Orientări cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţi


Ghid - Politici și practici de remunerare (Directiva privind piețele instrumentelor financiare, MiFID)