Intermediari

Nr crt.

Entități raportoare

Denumire raportare

Denumire aplicație/canal de transmitere

Baza legala

Formatul de încărcare în aplicație (xls, pdf,html, etc)

Periodicitate transmitere (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, semastrial, anual)

Termen de raportare

Observații/ Particularități

 
 

1

Societăți de servicii de investiții financiare

Active în custodie

SSER

Art. 50 lit. h din Regulamentul ASF 5/2019

XLS

Trimestrială

30 ale lunii ulterioare datei de raportare

   

2

Societăți de servicii de investiții financiare

Balanța de verificare

SIR

Art. 50 lit. a din Regulamentul ASF 5/2019

XLS

Trimestrială

Odată cu raportările privind adecvarea capitalui conform prevederilor Reg UE 680/2014

   

3

Societăți de servicii de investiții financiare

Situația lunară a portofoliului propriu de tranzacționare al SSIF (RPORTID)

SIR

Art. 50 lit. g din Regulamentul ASF 5/2019

XLS

Lunară

15 ale lunii ulterioare datei de raportare

   

4

Societăți de servicii de investiții financiare

Evidența cumpărărilor în marjă

SIR

Art. 50 lit. b din Regulamentul ASF 5/2019

XLS

Lunară

10 zile de la încheierea lunii de raportare

   

5

Societăți de servicii de investiții financiare

Evidența activelor constituite sub formă de marjă pentru operațiuni care necesită garanții în contul de marjă

SIR

Art. 50 lit. b din Regulamentul ASF 5/2019

XLS

Lunară

11 zile de la încheierea lunii de raportare

   

6

Societăți de servicii de investiții financiare

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (RIAN401)

SIR

Art. 3 alin(1) lit. a din Instrucțiunea ASF  1/2016

XLS

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

Raportare transmisa și la MFP

 

7

Societăți de servicii de investiții financiare

Situația veniturilor și cheltuielilor (RIAN402)

SIR

Art. 3 alin(1) lit. b din Instrucțiunea ASF  1/2016

XLS

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

Raportare transmisa și la MFP

 

8

Societăți de servicii de investiții financiare

Date informative(RIAN405)

SIR

Art. 3 alin(1) lit. c din Instrucțiunea ASF  1/2016

XLS

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

Raportare transmisa și la MFP

 

9

Societăți de servicii de investiții financiare

Situația activelor imobilizate (RIAN406)

SIR

Art. 3 alin(1) lit. d din Instrucțiunea ASF  1/2019

XLS

Anuală

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

Raportare transmisa și la MFP

 

10

Societăți de servicii de investiții financiare

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (RISE401)

SIR

Art. 2 alin(1) lit. a pct. 1 din Instrucțiunea ASF  2/2016

XLS

Semestrială

2 luni de la încheirea perioadei de raportare

Raportare transmisa și la MFP

 

11

Societăți de servicii de investiții financiare

Situația veniturilor și cheltuielilor (RISE402)

SIR

Art. 2 alin(1) lit. a pct. 2 din Instrucțiunea ASF  2/2016

XLS

Semestrială

2 luni de la încheirea perioadei de raportare

Raportare transmisa și la MFP

 

12

Societăți de servicii de investiții financiare

Date informative (RISE405)

SIR

Art. 2 alin(1) lit. a pct. 3 din Instrucțiunea ASF  2/2016

XLS

Semestrială

2 luni de la încheirea perioadei de raportare

Raportare transmisa și la MFP

 

13

Societăți de servicii de investiții financiare

Raportarea privind cerintelede fonduri proprii (COREPIQ)

SIR

Regulamentul UE nr.  680/2014, art. 3

XLS

trimestrial

aprox. 42 de zile lucractoare dela incheierea perioadei de raportare (11 februarie12 mai, 11 August, 11 Noiembrie)

   

14

Societăți de servicii de investiții financiare

Raportarea Expunerilor mari (EXPIMIQ)

SIR

Regulamentul UE nr.  680/2014, art. 4

XLS

trimestrial

aprox. 42 de zile lucractoare dela incheierea perioadei de raportare (11 februarie12 mai, 11 August, 11 Noiembrie)

Se transmite doar de SSIF  cu capital peste 730.000 euro

 

15

Societăți de servicii de investiții financiare

Indicatorul Efectului de levier (RAPLRQ)

SIR

Regulamentul UE nr.  680/2014, art. 5

XLS

trimestrial

aprox. 42 de zile lucractoare dela incheierea perioadei de raportare (11 februarie, 12 mai, 11 August, 11 Noiembrie)

Se transmite doar de SSIF  cu capital peste 730.000 euro

 

16

Societăți de servicii de investiții financiare

Raportqarea privind lichiditatea (RANLFSM)

SIR

Regulamentul UE nr.  680/2014, art. 6

XLS

lunara

data de 15 ale lunii urmatoare

Se transmite doar de SSIF  cu capital peste 730.000 euro

 

17

Societăți de servicii de investiții financiare

Raportul de activitate al persoanei  responsabile cu funcția de conformitate

REGISTRATURĂ/ SSER

Art. 30 alin (2) din Regulamentul nr. 5/2019. Ulterior, acest raport va fi transmis conform Regulamentului privind cerințele de raportare aplicabile entităților pieței de capital, în vederea aplicării supravegherii bazate pe riscuri (RBS)

letric/PDF

anual

până cel târziu la data de 31 martie a anului următor perioadei de raportare

   

18

Societăți de servicii de investiții financiare

Situații financiare anuale cu note contabile

SIR

Art. 7 alin (2) din Instrucțiunea 1/2016 cu modificările și completările ulterioare

PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

19

Societăți de servicii de investiții financiare

Raport auditor intern

SSER

Art. 50 alin. (1) lit. e) din Regulamentul nr. 5/2019

PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

20

Societăți de servicii de investiții financiare

Raport auditor financiar independent

SSER

Art. 50 alin. (1) lit. d) din Regulamentul nr. 5/2019

PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

21

Societăți de servicii de investiții financiare

Raport administratorilor

SSER

Art. 50 alin. (1) lit. d) din Regulamentul nr. 5/2019

PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

22

Societăți de servicii de investiții financiare

Scrisoare auditorului financiar adresată conducerii SSIF

REGISTRATURĂ/ SSER

Art. 27 alin. (1) din Norma 13/2019

letric/PDF

anual

30 de zile de la finalizarea raportului de audit

   

23

Societăți de servicii de investiții financiare

Raport Comitet de audit

REGISTRATURĂ/ SSER

Art. 35 alin. (2) din Norma 13/2019

letric/PDF

anual

6 luni de la încheierea exerciţiului financiar

   

24

Societăți de servicii de investiții financiare

Raportul suplimentar adresat comitetului de audit al entității auditate, întocmit de auditorul financiar

REGISTRATURĂ/ SSER

Art. 25 lit. a) din Norma 13/2019

letric/PDF

anual

30 iunie a anului următor celui pentru care a fost realizat auditul statutar

   

25

Societăți de servicii de investiții financiare

Raportul auditorului financiar cu privire la integritatea activelor clienților

REGISTRATURĂ/ SSER

Art. 21 alin. (2) din Regulamentul nr. 10/4/2018

letric/PDF

anual

31 mai, împreună cu situațiile financiare anuale

   

26

Societăți de servicii de investiții financiare

Nota explicativa  privind respectarea principiilor de guvernanta din Regulamentul 2/2016

REGISTRATURĂ

art. 49 alin. ( 2) din Regulamentul 2/2016

letric/PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

   

27

Societăți de servicii de investiții financiare

Balanța analitică a contului 419-Clienți creditori

ReSE

solicitare ASF

XLS

lunar

10 zile de la încheierea lunii de raportare

   

28

Societăți de servicii de investiții financiare

Anexa nr. 9 - Informatii actualizate privind SSIF, însoțită de situații si rapoarte specifice activității SSIF

REGISTRATURĂ/ SSER

Art. 50 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2019

letric/PDF

anual

până la data de 31 ianuarie

   

29

Instituții de credit înregistrate în registrul ASF

Situația activelor clienților deținute în custodie

SSER

Art. 50 alin. (1) lit. h) din Regulamentul nr. 5/2019

XLS

Trimestrială

30 ale lunii ulterioare datei de raportare

   

30

Instituții de credit înregistrate în registrul ASF

Raportul de activitate al persoanei  responsabile cu funcția de conformitate

REGISTRATURĂ/ SSER

Art. 5 alin (2) lit.a) din Regulamentul nr. 5/2019

letric/PDF

anual

până cel târziu la data de 31 martie a anului următor perioadei de raportare

   

31

Instituții de credit înregistrate în registrul ASF

Evidența cumpărărilor în marjă

REGISTRATURĂ/SSER

art. 134 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2019

letric/PDF

Lunară

10 zile de la încheierea lunii de raportare

   

32

Sucursalele firmelor de investiții/instituții de credit din state membre înființate pe teritoriul României

Raport semestrial privind activitatea desfăşurată de către sucursală care cuprinde şi informaţii cu privire la modul de respectare a prevederilor legale aplicabile sucursalei

REGISTRATURĂ/     e-mail oficial ASF

Art. 5 alin. (7) din Regulamentul nr. 5/2019

letric/PDF

semestrial

30 de zile de la încheierea fiecărui semestru

   

33

Societăți de servicii de investiții financiare

Raport auditare sisteme informatice

REGISTRATURĂ

Art. 21 alin. (1) și art. 49 lit. b) din Norma ASF nr. 4/2018

letric

anual

până la 30 iunie, conform categoriei de risc

   

34

Societăți de servicii de investiții financiare

Raport privind evaluarea internă a riscurilor operaționale generate de sistemele informatice

REGISTRATURĂ

Art. 2 coroborat cu art. 6 alin. (1) și art. 49 lit. a) din Norma ASF nr. 4/2018

letric

anual

până la 31 martie pentru anul anterior

   

35

Societăți de servicii de investiții financiare

Raportare indicatori sisteme informatice importante

REGISTRATURĂ

Art. 2 coroborat cu art. 49 lit. c) și Anexa 4 din Norma ASF nr. 4/2018

letric

anual

până la 31 martie pentru anul anterior