Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 9 martie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)  Reglementare

Proiectul de Regulament privind Fondul de compensare a investitorilor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Franz Fuchs în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societățile BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A., Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A. și Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Jörg Karsten Menzer pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A.;

Aprobarea numirii domnului Mischie Gheorghe-Marian în funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății Holfin Insurance Reinsurance Broker S.A. și a modificării Actului constitutiv, în consecință;

Aprobarea cererii de autorizare a doamnei Anna Natalia Grzelońska în calitate de membru al Consiliului de Administrație al NN Pensii Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a doamnei Maria-Ruxandra-Adeline Mihăilă în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea propunerilor de modificare și completare a Codului Depozitarului Central aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Depozitarului Central din data de 16.12.2021;

Aprobarea solicitării Agista Management S.R.L. de înregistrare în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) și înscriere în Registrul public al A.S.F. în calitate de A.F.I.A. înregistrat;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea ICSIM S.A. București și radierea din evidențele A.S.F., având în vedere finalizarea procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017, republicată;

Aprobarea noilor asociați semnificativi indirecți ai societății Ritter - Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea modificării adusă Actului Constitutiv al Societății Asig Center-Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale și nou asociat unic);

Aprobarea calculului contribuțiilor anuale datorate de către administratorii fondurilor de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private pentru anul 2022;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.