Facebook LinkedIn

Reglementări europene SII

12/08/2020
  Regulamentul delegat 2015/35 al Comisiei Europene  AICI, modificat de Regulamentele 2016/467, 2017/1542, 2018/1221 și 2019/981. Regulamentul delegat 2019/1865 de rectificare a versiunii ...

Intrebări și răspunsuri exercițiul BSR 2020

06/08/2020
Ca urmare a întrebărilor și clarificărilor solicitate de auditori în contextul Anunțului ASF privind procedura de selecție auditori pentru exercițiul BSR ( vezi AICI), regăsiți AICI răspunsurile ...
Vezi mai multe

PROIECT Normă pentru modificarea Normei nr. 13/2012 și a Normei ASF nr. 26/2015 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative

13/08/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada  13 august 2020 – 23 august 2020.

Proiect de Normă de modificare și completare a prevederilor Normei nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

12/08/2020

Tabelul care conține propunerile de modificare a Normei nr. 20/ 2017 este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Toate  propunerile, observațiile și comentariile se vor transmite la adresa de e-mail: reglementare.consultare@asfromania.ropână pe 21 august 2020 inclusiv. 

PROIECT REGULAMENT pentru completarea art. 114 din Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, precum și pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020

12/08/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromânia.ro, până pe data de 22 august 2020 inclusiv.

PROIECT NORMĂ referitoare la aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situațiilor de criză de lichiditate în OPCVM și FIA

12/08/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu la data de 22.08.2020, în următorul format:

Proiect de Normă referitoare la aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situațiilor de criză de lichiditate în OPCVM și FIA

Propunere de modificare și/sau completare

Fundamentarea propunerii (din coloana nr. 2)

     

PROIECT Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea către autoritățile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

30/07/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de normă pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ropână pe data de 8 august 2020 inclusiv.

Vezi mai multe

Informare

07/07/2020
Vă informăm că societatea DINAMIC FINANCIAL GROUP SRL nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții în conformitate cu legislația î...

Informare

23/12/2019
Entități care nu sunt autorizate de ASF în vederea prestării de servicii și activități de investiții, în conformitate cu legislația în vigoare:   Nr. crt.     Denumi...
Vezi mai multe