Facebook LinkedIn

DECIZIA NR. 1185/ 2018

04/10/2018
Art. 1. Suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor prevăzute la art. 182 alin. (8) dinArt. 1. Suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor prevăzute la art. 182 alin. (8) dinRegulamentul A.S.F. nr...

World Investor Week, 1 - 7 octombrie 2018

27/09/2018
  La 1 octombrie 2018 debutează a doua ediție a Săptămânii Internaționale a Investitorului (World Investor Week – WIW), o inițiativă a Organizației Internaționale a Reglementatorilor de Valori M...
Vezi mai multe

Proiect de NORMĂ privind pregătirea profesională a distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări

18/10/2018

Textul integral al proiectului de normă este disponibil AICI.  Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.asigurari@asfromania.ro până cel târziu în data de 19 noiembrie 2018.

PROIECT NORMĂ privind distribuția de asigurări

18/10/2018

Textul integral al proiectului de norma este disponibil AICI.  Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.asigurari@asfromania.ro până cel târziu în data de 29 octombrie 2018.

PROIECT REGULAMENT privind aplicarea art. 11 și art. 87 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

03/10/2018

Textul integral al proiectului de regulament este disponibil AICI.  Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 18 octombrie 2018.

PROIECT INSTRUCȚIUNE  privind întocmirea și depunerea situației financiare interimare de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

08/08/2018

Găsiți AICI textul integral al proiectului instrucțiunii.  Prezentarea proiectului de instrucțiune este disponibilă AICI

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 18 august 2018

PROIECT NORMĂ privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale, aplicabile Fondului de garantare a asiguraților, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 

25/07/2018

Găsiți AICI textul integral al proiectului normei este disponibil  Prezentarea proiectului de normă este disponibilă AICI
Propunerile și observațiile vor fi transmise la adresa  doina.florescu@asfromania.ro   până cel târziu la data de 07 august 2018.

Vezi mai multe

ANUNȚ: CBL Insurance Europe dac

18/04/2018
  Urmare a cererii Băncii Centrale a Irlandei către Înalta Curte de numire a unui administrator temporar pentru CBL Insurance Europe dac (CBLIE), a fost numit pe această poziție domnul ...
Vezi mai multe