Facebook LinkedIn

European Single Electronic Format – ESEF

28/06/2019
Noua secțiune European Single Electronic Format – ESEF, disponibilă pe www.asfromania.ro,  conține informații referitoare la formatul unic de raportare electronică (ESEF) în care s...
Vezi mai multe

PROIECT Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a societăţilor din domeniul asigurărilor

04/07/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Toate  propunerile, observațiile și comentariile se vor transmite la adresa de e-mail: reglementare.consultare@asfromania.ropentru o perioadă de 10 zile, până pe 13 iulie inclusiv .

PROIECT NORMĂ privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referință nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referință

03/07/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile vor fi transmise la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu la data de 12 iulie 2019, în următorul format:

 Norma (prevederi supuse consultării publice) 

 Propunere modificare și/sau completare 

 Fundamentarea propunerii  (din coloana nr. 2)   

     

 

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii ASF nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiar

03/07/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de fundamentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de instrucțiune pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro  până cel târziu în data de 13.07.2019 inclusiv.

Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat și pentru modificarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administrator

25/06/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de fundamentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, respectiv în perioada 25 iunie 2019 – 4 iulie 2019.

REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară  nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF

20/06/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de fundamentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 4 iulie 2019.

Vezi mai multe

Atenționare ASF privind platforma www.acatrades.com

13/05/2019
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital din România, cu atribuții în domeniul prot...

Informare privind Brexit

20/03/2019
  Ca urmare a notificării din data de 29 martie 2017 privind retragerea din Uniunea Europeană, începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care se va conveni asupra unei date dife...

ANUNȚ: CBL Insurance Europe dac

18/04/2018
  Urmare a cererii Băncii Centrale a Irlandei către Înalta Curte de numire a unui administrator temporar pentru CBL Insurance Europe dac (CBLIE), a fost numit pe această poziție domnul ...
Vezi mai multe