Facebook LinkedIn

Reglementări europene SII

29/06/2020
  Regulamentul delegat 2015/35 al Comisiei Europene  AICI, modificat de Regulamentele 2016/467, 2017/1542, 2018/1221 și 2019/981. Regulamentul delegat 2019/1865 de rectificare a versiunii ...
Vezi mai multe

PROIECT Normă privind externalizarea către furnizorii de servicii de tip cloud

01/07/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile/observațiile/comentariile, se vor trimite până la data de 20.07.2020, la adresa electronică reglementare.consultare@asfromania.ro și vor fi completate sub formă de tabel, după modelul celui de mai jos:

Nr. articol

Text din proiect

Formulare propusă

Motivație/observație

       

Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în aceasta formă,  NU se vor lua în considerare.

PROIECT Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private

01/07/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 01 iulie 2020 – 15 iulie 2020.

PROIECT Normă privind modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private

23/06/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 23 iunie 2020 – 07 iulie 2020.

PROIECT Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

18/06/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.integrate@asfromania.ro  până cel târziu în data de 27 iunie 2020.

PROIECT Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

12/06/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

 Propunerile și observațiile referitoare la acest proiect de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro, până cel târziu în data de 26 iunie 2020.

Vezi mai multe

Informare

23/12/2019
Entități care nu sunt autorizate de ASF în vederea prestării de servicii și activități de investiții, în conformitate cu legislația în vigoare:   Nr. crt.     Denumi...

Atenționare ASF privind platforma www.acatrades.com

13/05/2019
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital din România, cu atribuții în domeniul prot...

Informare privind Brexit

20/03/2019
  Ca urmare a notificării din data de 29 martie 2017 privind retragerea din Uniunea Europeană, începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care se va conveni asupra unei date dife...
Vezi mai multe