Facebook LinkedIn

Reglementări europene SII

07/02/2019
  Regulamentul delegat 2015/35 al Comisiei Europene  AICI, modificat de Regulamentele 2016/467, 2017/1542, 2018/1221 * Versiunea în limba română a actelor europene, care nu au fost transpu...

Reglementări naționale SII

06/02/2019
1. Legea 237/2015 poate fi citită AICI 2. Regulamente și norme A.S.F.: a) Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţi...
Vezi mai multe

PROIECT Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

07/02/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de normă pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 08.02 –  18.02.2019.

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-FIN)

30/01/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Observațiile vor fi transmise pe adresa secretariat@salfin.ro, până la data de 14.02.2019

 Nr. articol  

 Text din proiect  

 Formulare propusă  

 Motivație/ observație  

       
       

Propunerile/ observațiile/ comentariile care nu sunt trimise în această formă NU se vor lua în considerare.  

PROIECT Normă privind calculul comisionului de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat

30/01/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 31 ianuarie –  4 februarie 2019.

PROIECT HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorității de Supraveghere Financiară

22/01/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile se vor trimite la adresa cristina.zgonea@asfromania.ro până cel târziu în data de  31 ianuarie 2019.

PRECIZARE

ASF are în proprietate, la momentul actual, un număr de 31 de autoturisme (dintre care unul este defect, fără drept de circulație pe drumurile publice).

Acest număr de autoturisme a fost stabilit, conform nevoilor Autorității, în condițiile art. 1 alin. (4) din Ordonanței Guvernului nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, în forma anterioară celei modificate prin O.G. nr. 16/2018, conform căreia instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii aveau dreptul să își stabilească prin normative proprii nivelul cheltuielilor de protocol și a celor cu dotarea cu autoturisme.

Potrivit O.G. nr. 16/2018, „Numărul de autoturisme pentru activităţile specifice desfăşurate de unele instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, întreprinderi publice, cu excepţia celor înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale sau la care acestea deţin acţiuni/participaţii majoritare, după caz, precum şi de unele institute naţionale de cercetare dezvoltare se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

În aceste condiții, prin demersul inițiat, ASF nu intenționează achiziția de noi autoturisme, ci alinierea la noile prevederi legislative, în vederea acoperirii necesarului de nevoi de transport pentru realizarea obiectului său de activitate (supraveghere, control, afaceri externe și relații internaționale, activități curente ale autorității).

 

PROIECT Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 6/2017 privind Fondul național de protecție

17/01/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile vor  fi trimise pe adresa de e-mail reglementare.asigurari@asfromania.ro. până la data de 21 ianuarie 2019.

Nr. articol

Text din proiect

Formulare propusă

Motivație/ observație

       
       

Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în această formă NU se vor lua în considerare.  

Vezi mai multe

ANUNȚ: CBL Insurance Europe dac

18/04/2018
  Urmare a cererii Băncii Centrale a Irlandei către Înalta Curte de numire a unui administrator temporar pentru CBL Insurance Europe dac (CBLIE), a fost numit pe această poziție domnul ...
Vezi mai multe