Facebook LinkedIn

Anunțuri MIFID II/ MIFIR

10/04/2019
  ANUNȚ:  ESMA a publicat setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind transparența conform MiFID II.  Acesta este disponibil pe site-ul ESMA AICI.   ...

Reglementări naționale SII

21/02/2019
1. Legea 237/2015 poate fi citită AICI 2. Regulamente și norme A.S.F.: a) Regulament nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin func...
Vezi mai multe

PROIECT Regulament privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

18/04/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de fundamentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până la data de 23.04.2019.

PROIECT Normă pentru modificarea pct. 18 din anexa la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2019 privind încheierea exercițiului financiar 2018 pentru entitățile din domeniul asigurărilor

09/04/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de fundamentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementare.consultare@asfromania.ro, până cel târziu în data de 19 aprilie 2019.

PROIECT Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative

03/04/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului  pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro , până cel tîrziu în data de 12 aprilie 2019.

PROIECT Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat

03/04/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului  pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro , până cel tîrziu în data de 12 aprilie 2019.

PROIECT Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private

03/04/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului  pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro , până cel tîrziu în data de 12 aprilie 2019.

Vezi mai multe

Informare privind Brexit

20/03/2019
  Ca urmare a notificării din data de 29 martie 2017 privind retragerea din Uniunea Europeană, începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care se va conveni asupra unei date dife...

ANUNȚ: CBL Insurance Europe dac

18/04/2018
  Urmare a cererii Băncii Centrale a Irlandei către Înalta Curte de numire a unui administrator temporar pentru CBL Insurance Europe dac (CBLIE), a fost numit pe această poziție domnul ...
Vezi mai multe