Facebook LinkedIn
Vezi mai multe

PROIECT NORMĂ privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

06/02/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICI.  Citiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Toate  propunerile, observațiile și comentariile se vor transmite la adresa de e-mail: reglementare.consultare@asfromania.ropentru o perioadă de 10 zile, până pe 16 februarie inclusiv.

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea anexelor nr. 1-4 din Instrucţiunea A.S.F. nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF

29/01/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICI.  Citiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro,  până cel târziu în data de 9 februarie 2020.

 

 

 

PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative

22/01/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICI.  Citiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada  22 ianuarie 2020 -  31 ianuarie 2020

PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat

22/01/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICI.  Citiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada  22 ianuarie 2020 -  31 ianuarie 2020

PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr.11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat și pentru completarea art. 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fon...

22/01/2020

PROIECT Normă pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr.11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat și pentru completarea art. 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private

Textul integral al proiectului este disponibil AICI.  Citiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada  22 ianuarie 2020 -  31 ianuarie 2020

Vezi mai multe

Informare

23/12/2019
Entități care nu sunt autorizate de ASF în vederea prestării de servicii și activități de investiții, în conformitate cu legislația în vigoare:   Nr. crt.     Denumi...

Atenționare ASF privind platforma www.acatrades.com

13/05/2019
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital din România, cu atribuții în domeniul prot...

Informare privind Brexit

20/03/2019
  Ca urmare a notificării din data de 29 martie 2017 privind retragerea din Uniunea Europeană, începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care se va conveni asupra unei date dife...
Vezi mai multe