Facebook LinkedIn

Reglementări europene SII

22/07/2020
  Regulamentul delegat 2015/35 al Comisiei Europene  AICI, modificat de Regulamentele 2016/467, 2017/1542, 2018/1221 și 2019/981. Regulamentul delegat 2019/1865 de rectificare a versiunii ...
Vezi mai multe

PROIECT Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea către autoritățile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

30/07/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de normă pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ropână pe data de 8 august 2020 inclusiv.

PROIECT Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor

29/07/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Toate  propunerile, observațiile și comentariile se vor transmite la adresa de e-mail: reglementare.consultare@asfromania.ro , pentru o perioadă de 10 zile, până pe 8 august inclusiv.

PROIECT Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

23/07/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.integrate@asfromania.ro până cel târziu în data de 2 august 2020.

PROIECT REGULAMENT privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

22/07/2020

 Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu la data de 05.08.2020, în următorul format:

 Proiect de regulament privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

  Propunere de     modificare și/sau   completare

 Fundamentarea   propunerii (din   coloana nr. 2)

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea anexei nr.1 la Instrucțiunea A.S.F. nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și...

17/07/2020

 Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 25 iulie 2020

Vezi mai multe

Informare

07/07/2020
Vă informăm că societatea DINAMIC FINANCIAL GROUP SRL nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții în conformitate cu legislația î...

Informare

23/12/2019
Entități care nu sunt autorizate de ASF în vederea prestării de servicii și activități de investiții, în conformitate cu legislația în vigoare:   Nr. crt.     Denumi...

Atenționare ASF privind platforma www.acatrades.com

13/05/2019
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital din România, cu atribuții în domeniul prot...
Vezi mai multe