Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 23 iunie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Norma de modificare și completare a Normei Autorității de Supraveghere Financiară      nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F. (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 26/2014 privind transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

                                                                                                                    

B)   Autorizare

Aprobarea cererii SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange) privind constituirea şi administrarea sistemului organizat de tranzacționare BRM OTF și a regulilor de funcționare a acestui sistem;

Autorizarea Evergent Investments S.A. în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), având ca depozitar BRD-Groupe Societe Generale S.A.;

Avizarea modificării intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării S.C. Fondul Proprietatea S.A., respectiv Contractul de depozitare al societății;

Autorizarea modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții OTP AvantisRO, OTP Obligațiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond, OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Dinamic, OTP Premium Return, OTP Expert și OTP Real Estate&Construction, administrate de OTP Asset Management România SAI S.A.;

Autorizarea modificărilor intervenite în documentele Fondurilor deschise de investiții Patria Stock, Patria Global, Patria Obligațiuni și Patria Euro Obligațiuni, administrate de SAI Patria Asset Management S.A.;

Autorizarea modificărilor intervenite în documentele fondului deschis de investiții Plus Invest, administrat de SAI Muntenia Invest S.A.;

Autorizarea modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții Fix Invest, Prosper Invest, Fortuna Classic și Fortuna Gold, administrate de S.A.I. Broker S.A.;

Autorizarea modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții Certinvest Prudent, Certinvest Dinamic, Certinvest Obligațiuni, Certinvest BET-FI Index, Certinvest BET Index și Certinvest XT Index, administrate de SAI Certinvest S.A.;

Emiterea unei decizii prin care se confirmă faptul că societatea L`Oreal România S.R.L., angajată în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Finval SAS Franța, beneficiază de excepția de la obligația de raportare, în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Aprobarea modificării capitalului social și autorizarea modificării Actului constitutiv al NN Asigurări de Viață S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.