Prospectele/amendamentele/certificatele pentru ofertele de vânzare aprobate de A.S.F. / C.N.V.M în 2012

Prospecte Amendamente Certificate
Stirom    
CNTEE Transelectrica    
Constructii Feroviare     
SSIF Broker    
Primăria Horezu    
GDF SUEZ