TREM

Anunț: Începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a finalizării perioadei de tranziție aferente Brexit, începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a finalizării perioadei de tranziție aferente Brexit, pentru raportarea tranzacțiilor cu instrumente financiare prin platforma TREM, vă solicităm să utilizați modul de identificare a clienților persoane fizice din UK, conform specificațiilor aplicabile pentru “Toate celelalte țări” din Anexa II a Regulamentului delegat (UE) 2017/590 de completare a Regulamentului(UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice dereglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente. 

 

Raportarea tranzacțiilor cu instrumente financiare conform cerințelor MiFID II & MiFIR

Conform noului regim juridic european MiFID II & MiFIR, susținut de pachetul legislativ local aplicabil pieței de capital din România, începând cu data de 3 ianuarie 2018, societățile de investiții, instituțiile de credit, operatorii de sistem și locurile de tranzacționare înregistrate în Registrul Instrumentelor și Investițiilor Financiare al ASF, precum și  mecanismele de raportare aprobate, autorizate în această calitate de către autoritățile competente din statele membre de origine, înscrise în lista ESMA privind furnizorii de servicii de raportare a datelor din Uniunea Europeană, vor putea să raporteze tranzacțiile cu instrumente financiare către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

ASF solicită din partea tuturor entităților raportoare realizarea tuturor demersurilor pentru îndeplinirea corespunzătoare a cerințelor legale europene și locale și a tuturor responsabilităților ce le revin și precizează că  activitatea de raportare se va realiza cu respectarea, în principal, a prevederilor din:

-          Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru păstrarea datelor pertinente privind ordinele referitoare la instrumente financiare (MiFIR), împreună cu toate regulamentele delegate emise în completarea, modificarea și implementarea acestuia, ce conțin standardele tehnice de reglementare și implementare;

-          Regulamentul delegat (UE) 2017/590  de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 (MiFIR),  al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente  (RTS 22);

-          Regulamentul delegat (UE) 2017/580  de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 (MiFIR), al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru păstrarea datelor pertinente privind ordinele referitoare la instrumente financiare(RTS 24);

-          Regulamentul delegat (UE) 2017/574de completare a Directivei 2014/65/UE (MiFID II) a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru nivelul de precizie al ceasurilor profesionale (RTS 25);

-          GHIDUL privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea datelor aferente ordinelor de tranzacționare și sincronizarea ceasurilor, conform MiFID II ;

-          NORMA nr. 34/2017 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MIFID II;

În vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare instituite de noul cadru juridic, ASF a dezvoltat o platformă IT prin care se vor realiza propriu-zis operațiunile de transmitere a datelor aferente tranzacțiilor efectuate cu instrumente financiare, către autoritatea competentă relevantă, platformă a cărei funcționare este încă în proces de testare, până la sfârșitul anului 2017, de către toate entitățile raportoare care și-au declarat interesul sau vor dori să parcurgă Planul de testare care poate fi accesat AICI .

Ulterior datei de 03.01.2018, raportările se vor efectua la adresa https://portal.asfromania.ro/trem, interfața fiind identică cu cea de test, cu aceleași funcționalități și credențiale de acces.

Specificațiile tehnice de funcționare ale sistemului TREM (Transaction reporting exchange interface) pot fi consultate AICI, iar setul de reguli de validare a fișierelorAICI.(Related links)

Precizăm că începând cu data de 23 septembrie 2019, o nouă schemă de raportare (XML Schema 1.1.0) va trebui utilizată pentru raportarea tranzacțiilor cu instrumente financiare către autoritățile competente europene, pentru care au fost actualizate specificațiile tehnice. De asemenea, regulile de validare ale fișierelor au suferit o ultimă actualizare în 31 mai 2022.   

Pentru asistența tehnică în vederea transmiterii raportărilor puteți utiliza adresa de poștă electronică: trem@asfromania.ro.”

Pentru a veni în sprijinul entităților raportoare, ASF detaliază  mai jos principalele tipuri de erori întâlnite în activitatea de supraveghere a operațiunilor de raportare efectuate conform cerințelor legale ale pachetului legislativ MiFID II / MiFIR,  cauzele și modalitățile de soluționare.

 

Mesaje feedback de eroare – cauze și recomandări

Tematica în  care se înscrie eroarea

Denumire eroare

Descriere

Comentarii

Câmpul din formatul de raportare la nivelul căruia este prezentă eroarea

Trade Place Matching Identification

Missing TPMI (tichet Arena)

Eroarea apare în cazul în care rapoartele nu conțin în câmpul 3 (Trading venue transaction identification code) numărul tichetului furnizat de locul de tranzacționare pentru fiecare tranzacție cu instrumente financiare, în parte.

Codul este comunicat de locul de tranzacționare atât cumpărătorului, cât și vânzătorului. El trebuie raportat în mod obligatoriu de entitățile care realizează execuția tranzacției direct în piață (în locul de tranzacționare din SEE) și nu este necesar a fi menționat atunci când se raportează operațiuni de preluare a ordinelor, într-un lanț de execuție a tranzacției cu instrumente financiare.

3-Trading venue transaction identification code

Multiple records TPMI / financial instrument

Ticket with Multiple Segment MICs

Eroarea apare atunci când pentru o pereche TPMI / instrument financiar au fost raportate tranzacții pe mai multe segmente MIC. Înregistrarea marcată ca eronată este cea la care apare și eroarea „Trading Venue MIC issue”.

Perechea de informații TPMI/ instrument financiar/cod MIC al TV trebuie raportată o singură dată, tichetul TPMI fiind unic emis pentru fiecare tranzacție în parte, executată cu un anumit instrument financiar, într-un anumit loc de tranzacționare / segment de tranzacționare.

3-Trading venue transaction identification code

Trading Venue MIC issue

TV MIC issue

Eroarea apare în condițiile în care printre codurile MIC ale piețelor de listare nu se află și codul MIC al segmentului de piață pe care este raportată tranzacția.

În particular, atunci când un instrument financiar este listat doar pe MTF, cod MIC: XCAN , raportul de tranzacționare nu trebuie să conțină în câmpul 36 "Venue" codul MIC : XBSE al pieței reglementate.

36-Venue

TV CP LEI

Trading Venue Counterparty LEI

Eroarea apare în condițiile în care a fost completat codul LEI al operatorului locului de tranzacționare (cod LEI-TV) în loc de codul MIC al segmentului de tranzacționare aparținând locului de tranzacționare.

În particular, atunci când la nivelul câmpului 36 "Venue" este completat codul LEI al BVB , în locul codului MIC : XBSE al pieței reglementate sau XCAN al MTF-ului.

36-Venue

 Date of birth

Under 18 with no Decision Maker

Eroarea apare în condițiile în care nu a fost completat numele persoanei care ia decizia de tranzacționare, având în vedere vârsta clientului (sub 18 ani).

În cazul persoanelor fizice (Buyer/Seller) cu vârsta sub 18 ani, trebuie completate câmpurile 13, 14, 22, 23 aferente Buyer / Seller decision maker.

12, 13, 14 / 22, 23-Buyer / Seller decision maker code

 Date of birth    

Unborn

Eroarea apare atunci când data de naștere a fost completată greșit

 

11 / 20 - Buyer/Seller date of birth

 Price type   issue

Unexpected price type issue

Eroarea apare atunci când tipul de preț completat în formatul de raportare nu corespunde cu tipul de preț în care este tranzacționat instrumentului financiar .

Pentru marea majoritate a instrumentelor financiare tipul de preț  este “MntryVal” – monetary value și este necesară și completarea monedei în care este exprimat. În cazul obligațiunilor tranzacționate la BVB, varianta corectă este “PCTG” – în procente.

33-Price/ 34-Price currency

 Price issue

TREM price ≠ BSE price issue

Eroarea apare atunci când au fost constatate diferențe între prețul raportat în TREM și prețul corespondent, confirmat de locul de tranzacționare, pentru tranzacția în cauză.

În particular, prețul tranzacției raportat  în TREM nu trebuie să difere de prețul confirmat de locul de tranzacționare pentru aceeași tranzacție.

33-Price

 Quantity

Quantity TREM ≠ BSE

Eroare apare atunci când au fost constatate diferențe intre volumul tranzacției raportat în TREM și volumul tranzacției confirmat de locul de tranzacționare., pentru tranzacția în cauză.

În cazul tranzacțiilor cu obligațiuni volumul se va completa ca produs între valoarea nominală a unei obligațiuni și numărul de obligațiuni tranzacționate și va fi declarată de tipul „NmnlVal”.

30-Quantity

 Time zone

Time zone

Eroarea apare atunci când  au fost constate diferențe între orele de tranzacționare raportate în TREM, ajustate pentru UTC și orele raportate de locul de tranzacționare. 

Datele și orele raportărilor din TREM se indică în formatul UTC, adică, în cazul tranzacțiilor derulate la BVB, ținându-se cont de faptul că ora de vara este UTC+3 și cea de iarna UTC+2, conform Tabelului 1, Anexa 1 din Regulamentul UE 590/2017.

28-Trading date time

 Trading   Capacity

 Trading   Capacity

Eroarea apare atunci când la nivelul câmpului 29 - Trading Capacity a fost completat ”Any Other Capacity” și unul din clienți este identificat prin codul LEI al societății raportoare.

În cazul în care unul din clienți este entitatea raportoare, tranzacția a fost executată de acesata în DEAL capacity (în câmpul 29-Trading capacity).

29-Trading capacity

 Internal   account

 INTC

INTC - Identificatorul trebuie folosit atunci când sunt agregate într-un singur ordin electronic introdus în piață ordinele mai multor clienți. Într-un astfel de caz tranzacția din piață se raportează printr-o singură înregistrare având INTC în loc de clienți pe acea parte pe care aceștia ar fi apărut (cumpărare sau vânzare, după caz). Explicitarea clienților individuali are loc printr-o serie de operațiuni XOFF artificiale (alocări) prin care „clientul” INTC, prin câte o operațiune de sens contrar tranzacției din piață, vinde (dacă în piață tranzacția a fost de cumpărare) sau cumpără (dacă tranzacția din piață a fost de vânzare) către, respectiv de la câte un client real. Volumul total al alocărilor va fi egal cu cel al tranzacției din piață., astfel încât la sfârșitul zilei, contul INTC nu va prezenta sold.

Contul agregat al clienților (INTC) trebuie utilizat doar in situatiile mentionate in GHIDUL privind raportarea tranzactiilor Partea II-a Scenarii de tranzactionare, capitol 5.23.

7,8,9,10/ 16,18,19 -Buyer / Seller