Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 09.12.2020

 

Bucureşti, 9 decembrie 2020 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)  Reglementare

Proiectul de Regulament privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale și Proiectul de Regulament privind utilizarea sistemului de conturi globale și aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare (proiectele vor fi publicate pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile).

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Christian Ludwig Wenninger în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea doamnei Mariana – Lavinia Mindu în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.