Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 03.12.2020

Bucureşti, 3 decembrie 2020 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)   Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Regulamentul privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B)  Supraveghere

Rezultatul controlului periodic efectuat la Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private;

Rezultatul controlului periodic efectuat la BCR S.A. în calitate de depozitar al F.P.A.P. BRD și F.P.F. BRD Medio.

C)  Autorizare

Aprobarea doamnei Roșu Maria Cătălina în funcția de conducător executiv – Director general al societății Vital Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății IOR S.A. București;

Aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor emise de Patria Bank S.A. București și a emiterii Certificatului de înregistrare a acestora;

Aprobarea modificării articolului 4 din Actul Constitutiv al societății Renomia-Srba Insurance Broker S.R.L.;

Aprobarea modificării aduse Actului constitutiv al societății Pint.ro Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale);

Avizarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea societății BRD - Groupe Société Générale S.A. în calitate de depozitar al activelor fondurilor de pensii ocupaționale.

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.