Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 19 iunie 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Aprobarea cu amendamente a propunerilor de modificare și completare a Codului Depozitarului Central, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Depozitarului Central din data de 20.11.2023 și din data de 23.04.2024, cu modificările și completările ulterioare;

Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară, ca urmare a propunerilor și observațiilor transmise în cadrul procesului de avizare interinstituțională.

 

B) Autorizare

Aprobarea solicitării societății Bursa de Valori București S.A. de autorizare a domnului Raț Răzvan Legian în calitate de membru al Consiliului de Administrație;

Aprobarea domnului Dragoș-Marius Călin pentru un nou mandat de Președinte al Directoratului la societatea Grawe România Asigurare S.A.;

Aprobarea solicitării societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A. de autorizare a domnului Sabău Vasile Cristian în calitate de Director, ca urmare a acordării unui nou mandat în această funcție;

Aprobarea Prospectului de bază aferent Programului de emisiune de produse structurate al SSIF BRK Financial Group S.A. Cluj Napoca;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății R.C.G. Broker de Asigurare S.R.L. (nou mandat cenzor);

Aprobarea autorizării modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative Esențial, administrat de Carpathia Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Esențial, administrat de Carpathia Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A. 

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.