Regulamentul Delegat (UE) 2024/1700 și Rectificarea la Regulamentul delegat (UE) 2023/2772

În data de 18.06.2024, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat Regulamentul Delegat (UE) 2024/1700 al Comisiei din 5 martie 2024 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează, pentru securitizarea tradițională simplă, transparentă și standardizată, alta decât ABCP, și pentru securitizările înscrise în bilanț simple, transparente și standardizate, conținutul, metodologiile și prezentarea informațiilor referitoare la principalele efecte negative ale activelor finanțate prin expunerile-suport asupra factorilor de durabilitate. Regulamentul menționat anterior intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.

Documentul poate fi consultat AICI

În data de 18.06.2024, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicată Rectificarea la Regulamentul delegat (UE) 2023/2772 al Comisiei din 31 iulie 2023 de completare a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele de raportare privind durabilitatea.

Documentul poate fi consultat la următoarea adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202490358