Soluții favorabile ASF pronunțate în luna mai 2024

București, 6 iunie 2024 - În luna mai a anului 2024, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile ASF în următoarele dosare relevante:

 

  1. Curtea de Apel - Dosarul nr. 1639/2/2023*

Prin Hotărârea 743/9.05.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamantul Sorin-Ion Rădulescu, în calitate de Șef Departament Administrare Portofoliu în cadrul Transilvania Investments Alliance S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la data comunicării (...)”

Obiect: acțiunea prin care reclamantul a solicitat, printre altele, în principal, anularea Deciziei ASF nr. 108/03.02.2023, prin s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 3.200 de lei a dlui. Sorin-Ion Rădulescu, în calitate de Șef Departament Administrare Portofoliu în cadrul Transilvania Investments Alliance S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000430655&id_inst=2

 

  1. Curtea de Apel - Dosarul nr. 5560/2/2023

Prin Hotărârea nr. 828/10.05.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamantul Burnei David, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare  (...)”.

Obiect: acțiunea prin care reclamantul a solicitat instanței înlocuirea sancțiunii aplicate prin Decizia ASF nr. 717/18.07.2023, prin care reclamantul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 12.600 lei, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A., cu măsura avertismentului.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000425508&id_inst=2

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 2589/2/2022

Prin Hotărârea nr. 2502/14.05.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurenta-reclamantă Tanja Blatnik – director general al Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de suspendare a judecării cauzei până la soluționarea excepției de neconstituționalitate, formulată de recurenta–reclamantă, ca nefondată. Respinge recursul formulat de reclamanta Tanja Blatnik împotriva Sentinței civile nr. 463 din 21 martie 2023 pronunțate de Curtea de Apel București – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de  recurenta-reclamantă împotriva Sentinței civile nr. 463/21.03.2023, pronunțată de Curtea de Apel București, prin care a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de anulare a Deciziei ASF nr. 310/15.03.2022 privind sancționarea dnei. Tanja Blatnik cu amendă în cuantum de 98.500 lei, în calitate de director general al Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., la data emiterii deciziei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000407288

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 5498/2/2020

Prin Hotărârea nr. 2539/15.05.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurentul-reclamant Szabo Ştefan,  în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. (SIF 3, în prezent, Transilvania Investments Alliance S.A.), la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de recurentul-reclamant Szabo Ștefan împotriva Sentinței civile nr. 1530 din 26 octombrie 2021 a Curții de Apel București – Secția a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de recurentul-reclamant împotriva Sentinței civile nr. 1530/26.10.2021, prin care instanța de fond  a respins cererea  de chemare în judecată formulată de către recurentul-reclamant, ca fiind neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect, acțiunea prin care recurentul-reclamant a solicitat, printre altele, anularea în tot a Deciziei ASF nr. 808/08.07.2020, prin care dl. Szabo Ştefan a fost sancționat cu amendă în cuantum de 25.000 lei, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. (în prezent, Transilvania Investments Alliance S.A.), și pe cale de consecință, înlăturarea sancțiunii dispuse, ca fiind nelegală și netemeinică.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000387959

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 495/2/2022

Prin Hotărârea nr. 2721/22.05.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurenta-reclamantă Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de reclamanta societatea Euroins România Asigurare Reasigurare SA, prin lichidator judiciar provizoriu CITR Filiala Bucureşti SPRL împotriva Sentinței civile nr. 1329 din data de 22 iulie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiect: recursul exercitat de recurenta-reclamantă împotriva Sentinței civile nr. 1329/22.07.2022, pronunțate de Curtea de Apel București, prin care a fost respinsă cererea de chemare în judecată formulată de recurenta-reclamantă, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, cauza a vizat cererea de chemare în judecată, prin care SAR Euroins a solicitat instanței, printre altele, în principal, să dispună reducerea cuantumului amenzii, ca urmare a reindividualizării sancțiunii aplicate de ASF, având în vedere nerespectarea principiului proporționalității și raționamentului calificat, precum și criteriile de individualizare a sancțiunii.

Prin Decizia ASF nr. 1662/21.12.2022 s-a dispus sancționarea SAR Euroins S.A. cu amendă în cuantum de 3.546.000 lei, pentru un număr de 31 de fapte contravenționale (art. 1 din Decizie) și, în același timp, s-a dispus o serie de măsuri și s-au instituit obligații în sarcina Societății (articolele 2-4 din Decizie).    

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000404188

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 6794/2/2022

Prin Hotărârea nr. 2864/27.05.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurentul-reclamant Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și reprezentant legal al Societății Companiei Hoteliere Intercontinental România S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursurile formulate de reclamantul Bogdan Alexander Adamescu împotriva Sentinţei civile nr. 545 din data de 24 martie 2023 şi împotriva Sentinţei Civile nr. 1196/2023 din data de 30.06.2023, ambele pronunțate de Curtea de Apel București – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondate.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de recurentul-reclamant împotriva Sentinței civile nr. 545/24.03.2023, prin care Curtea de Apel București a respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de recurentul-reclamant, și împotriva Sentinței civile nr. 1196/30.06.2023, prin care Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție pe scurt: „Admite cererea de completare. Dispune completarea Sentinței civile nr. 545 din 24 martie 2023 în sensul respingerii ca neîntemeiate şi a cererii de anulare a Deciziei nr. 1247 din 13.09.2022 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Respinge cererea de lămurire ca rămasă fără obiect.”

Mențiune: în fond, dosarul a avut ca obiect acțiunea prin care dl. Bogdan Alexander Adamescu a solicitat, printre altele, în principal, anularea Deciziei ASF nr. 1172/28.08.2022 și, pe cale de consecință, anularea tuturor măsurilor dispuse în temeiul acesteia, respectiv cea a sancționării recurentului-reclamant, Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și reprezentant legal al societății Companiei Hoteliere Intercontinental România  S.A. cu amendă în cuantum de 12.500 lei, precum și cea a publicării Deciziei pe site-ul ASF și al BVB, întrucât acestea ar fi nelegale și netemeinice, cu consecința exonerării de la plata amenzii.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000413270

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 6939/2/2022

Hotărârea nr.  2875/28.05.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurentul-reclamant Oancea Daniel, în calitate de director general al I.O.R.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Oancea Daniel împotriva Sentinţei civile nr. 669 din 21 aprilie 2023 pronunțate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de Contencios Administrativ şi Fiscal, ca tardiv formulat.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de recurentul-reclamant împotriva Sentinței civile nr. 669/21.04.2023, prin care Curtea de Apel București a respins acțiunea, ca neîntemeiată.

Mențiune: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea, în tot, a Deciziei ASF nr. 1174/25.08.2022, prin care recurentul-reclamant, în calitate de director general al I.O.R., a fost sancționat cu avertisment pentru neîndeplinirea la termen a obligației de publicare a raportului financiar aferent anului 2020, astfel cum a fost rectificată prin Decizia ASF nr. 1249/13.09.2022.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000413504

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.