Decizii de sancționare adoptate de Consiliul ASF în luna aprilie 2024

 

București, 17 mai 2024 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna aprilie a anului 2024, mai multe decizii de sancționare, precum și o serie de măsuri aplicabile unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA ASIGURĂRILOR

Fast Brokers - Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă și retragerea autorizației de funcționare pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (3) lit. a) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (7) lit. b) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 12 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 12 alin. (6) lit. a) pct. i) din legea anterior menționată;
 • nerespectarea prevederilor 13 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor 3 alin. (7) cu luarea în considerare a prevederilor art. 3 alin. (8) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 34 alin. (2) și alin. (4) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 9 alin. (4) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 22 alin. (1) și (2) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 11 alin. (14) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare.

 

Otto Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (4) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

 

Safety Broker de Asigurare S.A. a fost sancționată cu amendă pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

 

RCI Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

 

Porsche Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor 11 alin. (1) din Legea nr. 236/2018, coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. c) și ale art. 22 alin. (1) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 4 alin. (5) lit. b) din Norma ASF nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, faptă menținută și la art. 4 alin. (5) lit. b) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (12) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportate la prevederile 35 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor 16 alin. (2) lit. a) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor 16 alin. (2) lit. e) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor 10 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor 9 alin. (1) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancțiunilor internaționale puse în aplicare prin Ordinul CSA nr. 13/2009 (în vigoare până la data de 01.01.2021), faptă prevăzută și de art. 9 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către ASF și entitățile reglementate de aceasta.

 

 

PIAȚA DE CAPITAL

Transilvania Investments Alliance S.A.

 • sancționarea societății Mamaia North Investments S.A. Constanța, acționar al emitentului Transilvania Investments Alliance S.A., pentru încălcarea dispozițiilor art. 71 alin. (1) și art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu amendă în cuantum de 15.000 lei;
 • sancționarea societății Consulting&Construction Investments S.A. Constanța, acționar al emitentului Transilvania Investments Alliance S.A., pentru încălcarea dispozițiilor art. 71 alin. (1) și art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu amendă în cuantum de 15.000 lei;
 • sancționarea societății Alexa Business&Investments S.R.L. Constanța, acționar al emitentului Transilvania Investments Alliance S.A., pentru încălcarea dispozițiilor art. 71 alin. (1) și art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu amendă în cuantum de 15.000 lei;
 • sancționarea domnului Frățilă Constantin, acționar al emitentului Transilvania Investments Alliance S.A., pentru încălcarea dispozițiilor art. 71 alin. (1) și art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu amendă în cuantum de 10.000 lei;
 • sancționarea doamnei Frățilă Mihaela, acționar al emitentului Transilvania Investments Alliance S.A., pentru încălcarea dispozițiilor art. 71 alin. (1) și art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu amendă în cuantum de 10.000 lei;
 • sancționarea doamnei Arion Irina-Elena, acționar al emitentului Transilvania Investments Alliance S.A., pentru încălcarea dispozițiilor art. 71 alin. (1) și art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu amendă în cuantum de 10.000 lei;
 • sancționarea doamnei Cociu Maria-Alexandra, acționar al emitentului Transilvania Investments Alliance S.A., pentru încălcarea dispozițiilor art. 71 alin. (1) și art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu amendă în cuantum de 10.000 lei;
 • sancționarea societății Transilvania Investments Alliance S.A. pentru încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă în cuantum de 235.733 lei;
 • sancționarea domnului Radu Claudiu Roșca, în calitate de membru al Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A., pentru încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (1)  a) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă în cuantum de 130.200 lei;
 • sancționarea domnului Mihai Buliga, în calitate de membru al Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A., pentru încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (1)  a) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă în cuantum de 51.400 lei;
 • sancționarea doamnei Stela Corpacian, în calitate de membru al Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A., pentru încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) a) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă în cuantum de 51.400 lei;
 • sancționarea domnului Constantin Frățilă, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A., pentru încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) a) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă în cuantum de 51.400 lei;
 • sancționarea domnului Patrițiu Abrudan, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A., pentru încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă în cuantum de 84.000 lei;
 • sancționarea domnului Marius Petre Nicoară, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A., pentru încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) a) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă în cuantum de 84.000 lei;
 • sancționarea domnului Dragoș Călin, în calitate de Șef Departament Juridic în cadrul Transilvania Investments Alliance S.A., reprezentantul Transilvania Investments Alliance S.A. în cadrul Nova Tourism Consortium S.A. și semnatar al celor două contracte din partea Nova Tourism Consortium S.A., pentru încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă în cuantum de 83.500 lei.

 

Raiko Transilvania S.A.

Sancționarea domnului Tomasz Kurcin, în calitate de Administrator unic al societății Raiko Transilvania, pentru încălcarea dispozițiilor art. 18 (1) c), ale art. 19 (1), (8) și (11) și ale art. 30 (1) b) din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul pe piață, precum și ale art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu amendă în cuantum de 83.720 lei.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.