Directiva (UE) 2024/1306 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește termenele pentru adoptarea standardelor de raportare privind durabilitatea (...) a fost publicată în Jurnalul UE

În data de 08.05.2024 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Directiva (UE) 2024/1306 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2024 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește termenele pentru adoptarea standardelor de raportare privind durabilitatea pentru anumite sectoare și pentru anumite întreprinderi din țări terțe.

Textul integral al Directivei poate fi consultat AICI