Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2023/2772 de completare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește standardele de raportare privind durabilitatea

 

În data de 19.04.2024 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: ”Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2023/2772 al Comisiei din 31 iulie 2023 de completare a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele de raportare privind durabilitatea".

Textul integral al rectificării este disponibil la acest link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L_202490241.