• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    Directiva (UE) 2024/927 referitoare la dispozițiile privind delegarea, administrarea riscului de lichiditate, raportarea în scopuri de supraveghere (...) a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE

Directiva (UE) 2024/927 referitoare la dispozițiile privind delegarea, administrarea riscului de lichiditate, raportarea în scopuri de supraveghere (...) a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE

În data de 26.03.2024, a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE,  Directiva (UE) 2024/927 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 martie 2024 de modificare a Directivelor 2011/61/UE și 2009/65/CE în ceea ce privește dispozițiile privind delegarea, administrarea riscului de lichiditate, raportarea în scopuri de supraveghere, furnizarea de servicii de depozitar și de custodie și acordarea de împrumuturi de către fondurile de investiții alternative.

Directiva (UE) 2024/927 este disponibilă la acest link https://eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html?&ojDate=26032024