Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 14 februarie 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale și aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B) Autorizare

Aprobarea domnului Tiberiu-Cristian Maier pentru un nou mandat în funcția de Președinte al Directoratului la societatea Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a doamnei Beáta Petrušová în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrat de Carpathia Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Sira S.A. de retragere a autorizației de funcționare a Fondului deschis de investiții Omninvest și de radiere din Registrul public al ASF, ca urmare a fuziunii prin absorbție a acestuia de către Fondul deschis de investiții Star Focus administrat de S.A.I. Star Asset Management S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.