Evoluția pieței de asigurări în primele 9 luni ale anului 2023

Bucureşti, 5 februarie 2024 – Societățile de asigurare, autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au subscris, în primele nouă luni din 2023, prime brute subscrise (PBS) în valoare de aproximativ 13,1 miliarde de lei, în creștere cu aproape 9% față de aceeași perioadă a anului precedent. Piața asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deține o pondere de 83% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF, menținându-se la un nivel similar cu cel înregistrat și în aceeași perioadă a anului anterior. Valoarea primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale a crescut cu 8,5%, în primele nouă luni din 2023, comparativ cu aceeași perioadă din 2022, în timp ce valoarea primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viață a înregistrat un avans de 9,4%.

La nivelul întregii piețe, ratele de solvabilitate (rata SCR – cerințele necesarului de capital de solvabilitate, respectiv MCR – cerințele minime de capital) au fost supraunitare la finalul lunii septembrie 2023. Așadar, raportul dintre fondurile proprii eligibile să acopere cerința de capital de solvabilitate și cerința de capital de solvabilitate (rata SCR) la nivelul pieței asigurărilor a fost de 174%, în timp ce rata MCR a fost 397%. Comparativ cu 30 septembrie 2022, la finele trimestrului al treilea din 2023, rata SCR a crescut cu aproximativ 1%, iar MCR s-a majorat cu aproximativ 7%.

La 30 septembrie 2023, activau pe piața asigurărilor 25 de societăți de asigurare, autorizate și reglementate de ASF, dintre care 13 au practicat numai activitatea de asigurări generale (AG), 6 au practicat numai activitate de asigurări de viață (AV) și 6 au practicat activitate compozită. 

Prime brute subscrise AG+AV

Primele brute subscrise (PBS) aferente asigurărilor generale s-au ridicat, în intervalul ianuarie - septembrie 2023, la aproximativ 10,9 miliarde de lei, în creștere cu 8,5% față de aceeași perioadă a anului anterior, iar PBS aferente asigurărilor de viață (AV) au însumat aproximativ 2,2 miliarde de lei, cu 9,4% mai mult comparativ cu primele trei trimestre din 2022.  

Indemnizații brute plătite (AG+AV)

În perioada ianuarie - septembrie 2023, societățile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite – IBP (excluzând maturități și răscumpărări parțiale și totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări (AG+AV), în sumă de aproximativ 4,9 miliarde de lei.

Din această sumă, 4,6 miliarde de lei reprezintă IBP pentru contractele de asigurări generale (aproape 94%), în creștere cu aproximativ 6% față de perioada similară a anului anterior. Pentru segmentul asigurărilor de viață, asigurătorii au raportat IBP în valoare de 266 de milioane de lei, cu aproximativ 10% mai mult comparativ cu primele nouă luni din 2022. Indemnizațiilor brute aferente asigurărilor de viață li se adaugă maturități, răscumpărări parțiale și totale, toate cumulate fiind în sumă de 796 de milioane de lei, valoare în scădere cu aproximativ 15% comparativ cu perioada similară din anul precedent.

Rata daunei

Rata combinată a daunei, calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale, s-a situat, la finalul trimestrului al treilea din 2023, la o valoare de aproximativ 94%, în scădere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, când a fost de 101%.

Piața RCA

Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA de societățile autorizate și reglementate de ASF s-a situat la aproximativ 5,4 miliarde de lei, în perioada ianuarie - septembrie 2023, restul până la totalul clasei A10 (5,527 miliarde de lei) reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuș și asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE, în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor. Comparativ cu perioada similară din anul precedent, valoarea primelor brute subscrise a crescut cu aproximativ 1%. Dacă includem și activitatea derulată de sucursale, volumul primelor brute subscrise în primele nouă luni ale anului 2023 s-a situat la 6,3 miliarde de lei, în creștere cu circa 10% față de volumul subscrierilor aferente primelor nouă luni ale anului 2022 (5,7 miliarde de lei, inclusiv sucursale).

În primele nouă luni ale anului 2023, cele mai mari ponderi au fost deținute de polițele cu o valabilitate de 12 luni (aproximativ 86%), respectiv o lună (8,5%) și 6 luni (4,45%).

Pe ansamblul întregii piețe, prima medie RCA anualizată a crescut cu 5% în primele nouă luni din 2023, comparativ cu aceeași perioadă din 2022, înregistrând valoarea de 1.209 lei.  

În perioada ianuarie - septembrie 2023, societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au efectuat plăți pentru aproximativ 217.000 de dosare de daună, rezultând o daună medie de circa 10.750 de lei.

Dauna medie RCA plătită pentru vătămări corporale în primele nouă luni ale anului 2023 a scăzut comparativ cu perioada similară a anului precedent cu peste 11%, iar cea pentru daune materiale a crescut cu aproximativ 13,6%.

În primele nouă luni ale anului 2023, asigurătorii RCA, autorizați și supravegheați de ASF, au încheiat un număr de 377.502 clauze de decontare directă, primele brute subscrise aferente acestora fiind de 68.229.462 de lei. La finele trimestrului al treilea al anului trecut erau în vigoare 459.865 de clauze de decontare directă.

Raportul privind evoluția pieței de asigurări din România în primele 9 luni ale anului 2023 poate fi consultat AICI.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.