Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 17 ianuarie 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Notificarea ESMA privind intenția de aplicare a Ghidului privind raportarea în temeiul EMIR (ESMA74-362-2281).

B)  Autorizare

Aprobarea/autorizarea domnului Kuldeep Kaushik pentru un nou mandat în funcția de Director general la societatea NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii NN Asigurări de Viață S.A. de aprobare/autorizare a domnului Cătălin Vasile în calitate de membru al conducerii executive, Director executiv vânzări, înlocuitor de drept al Directorului general în absența acestuia;

Aprobarea solicitării Franklin Templeton International Services S.a.r.l. de autorizare a modificărilor intervenite în Actul constitutiv al societății Fondul Proprietatea S.A.;

Aprobarea proiectului de acord de transfer de portofoliu de asigurări de la sucursala Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Varsovia Sucursala Florești către societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea modificării aduse Actului constitutiv al societății Idea Broker de Asigurare S.R.L. (schimbare denumire).

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.