Decizii de sancționare și alte măsuri adoptate de Consiliul A.S.F. în luna decembrie 2023

București, 15 ianuarie 2024 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna decembrie a anului 2023, mai multe decizii de sancționare, precum și o serie de măsuri aplicabile unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

 

S.S.I.F. Intedealer Capital Invest S.A.

Sancționarea cu amendă în cuantum de 6.900 lei a doamnei Naș Luminița Bianca în calitate de conducător - director general, în baza prevederilor art. 72 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. c) din Legea 236/2022, art. 257 alin. (1), lit. a), pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i) din Legea 126/2018 pentru transmiterea raportări eronate cu privire la nivelul fondurilor proprii, nu a asigurat dezvoltarea și aplicarea unor standarde etice profesionale pentru asigurarea unui comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese, lipsa procedurilor privind identificarea conflictelor de interese.

 

Sancționarea cu amendă în cuantum de 9.600 lei a domnului Naș Sorin Valeriu în calitate de membru al Consiliului de Administrație în baza prevederilor art. 72 alin. (1) lit. i)  și alin. (2) lit. c) din Legea 236/2022, art. 257 alin. (1), lit. a), pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i) din Legea 126/2018 pentru prezentarea incorectă a poziției financiare și a expunerii S.S.I.F. ca urmare a efectuării de operațiuni fictive și fără acoperire reală, nu a asigurat dezvoltarea și aplicarea unor standarde etice profesionale pentru asigurarea unui comportament profesional și responsabil în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese, lipsa procedurilor privind identificarea conflictelor de interese.

 

Sancționarea cu amendă în cuantum de 11.200 lei a domnului Benche Narcis Horațiu în calitate de membru al Consiliului de Administrație în baza prevederilor art. 72 alin. (1) lit. i)  și alin. (2) lit. c) din Legea 236/2022, art. 257 alin. (1), lit. a), pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i) din Legea 126/2018 pentru prezentarea incorectă a poziției financiare și a expunerii S.S.I.F. ca urmare a efectuării de operațiuni fictive și fără acoperire reală, nu a asigurat dezvoltarea și aplicarea unor standarde etice profesionale pentru asigurarea unui comportament profesional și responsabil în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese, lipsa procedurilor privind identificarea conflictelor de interese.

 

Sancționarea cu amendă în cuantum de 16.800 lei a domnului Pop Daniel în calitate de conducător și membru al Consiliului de Administrație în baza prevederilor art. 72 alin. (1)  lit. b) și lit. i) și alin. (2) lit. c) din Legea 236/2022, art. 257 alin. (1), lit. a), pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i) din Legea 126/2018 pentru transmiterea de raportări eronate cu privire la nivelul fondurilor proprii, prezentarea incorectă a poziției financiare și a expunerii S.S.I.F. ca urmare a efectuării de operațiuni fictive și fără acoperire reală, nu a asigurat dezvoltarea și aplicarea unor standarde etice profesionale pentru asigurarea unui comportament profesional și responsabil în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese, lipsa procedurilor privind identificarea conflictelor de interese.

 

 

PIAȚA ASIGURĂRILOR

 

Groupama Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 115.500 lei pentru următoarele fapte:

  • nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019;
  • nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr.129/2019 coroborate cu prevederile 4 alin. (1), art. 21 alin. (1) și alin. (6) și art. 47 alin. (3) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019;
  • nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 coroborate cu prevederile 13 alin. (1) și ale art. 47 alin. (3) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019;
  • nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 coroborate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, privind obligația de raportare a transferurilor externe în și din conturi, în lei sau în valută, cătreN.C.P.S.B.;
  • nerespectarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 129/2019 coroborate cu prevederile art. 11 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

 

Groupama Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 100.700 lei pentru următoarele fapte:

  • nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare;
  • nerespectarea 21 alin. (5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

 

Groupama Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 124.400 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d) ultima teză din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că, raportat la cerințele prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 21 alin. (3), art. 25 alin. (1), art. 30 alin. (1) și alin. (4) și art. 31 alin. (3) din Norma A.S.F. nr. 32/2015 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacțiilor privind activitatea de asigurare și de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor și brokerilor de asigurare/reasigurare, mecanismele de control intern din cadrul societății cu privire la procesul de inventariere a rezervei de daune avizate nu au fost adecvate.

 

Transilvania Maxima - Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (15) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

 

Doamna Dan Dorina (fost conducător executiv al companiei de brokeraj Transilvania Maxima - Broker de Asigurare S.R.L.) a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (14) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

 

 

PENSII PRIVATE

 

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

 

Doamna Mihaela Botezatu, în calitate de Coordonator al Departamentului Plăți, Reclamații și Raportare din cadrul NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 2.000 lei pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

 

Domnul Cornel Ianache, în calitate de Coordonator al Departamentului Administrare Pensii și Gestiune Documente din cadrul NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., a fost sancționat cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

 

Doamnei Ștefania Alexandra Bărbuș, în calitate de Coordonator al Departamentului  Administrare Pensii și Gestiune Documente din cadrul NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., i-a fost aplicată măsura administrativă a atenționării pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

 

Domnului Sorin Sabău, în calitate de Manager Departament în Departamentul Managementul Tranzacțiilor al Raiffeisen Bank S.A., i-a fost aplicată măsura administrativă a atenționării pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.