• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    Directiva Delegată (UE) 2023/2775 pentru ajustarea criteriilor de mărime pentru microîntreprinderi și întreprinderi sau grupuri mici, mijlocii și mari a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva Delegată (UE) 2023/2775 pentru ajustarea criteriilor de mărime pentru microîntreprinderi și întreprinderi sau grupuri mici, mijlocii și mari a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L/21.12.2023 a fost publicată DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2023/2775 A COMISIEI din 17 octombrie 2023 de modificare a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește ajustarea criteriilor de mărime pentru microîntreprinderi și întreprinderi sau grupuri mici, mijlocii și mari, care poate fi accesată la următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L_202302775

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data de 24 decembrie 2024, cel târziu.