Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a publicat spre consultare un set de proiecte de Orientări privind aplicarea informațiilor privind durabilitatea

În data de 15 decembrie 2023, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), autoritate de reglementare și supraveghere a piețelor financiare din UE, a publicat spre consultare un set de proiecte de Orientări privind aplicarea informațiilor privind durabilitatea și invită părțile interesate să transmită propuneri și observații până la data de 15 martie 2024.

Obiectivele principale ale proiectului de orientări sunt următoarele:

  • Asigurarea că autoritățile naționale competente își desfășoară supravegherea informațiilor privind sustenabilitatea a companiilor listate în conformitate cu Directiva de raportare a durabilității corporative (CSRD), Standardele europene de raportare asupra durabilității și articolul 8 din Regulamentul taxonomiei, într-un mod convergent; și
  • Stabilirea consecventă și abordări la fel de robuste ale supravegherii sustenabilității și informațiilor financiare ale companiilor listate; aceasta va facilita o conectivitate sporită între cele două tipuri de raportare.

Documentul de consultare, de interes pentru companiile listate care trebuie să publice informații de sustenabilitate prin CSRD și articolul 8 din Regulamentul de taxonomie, pentru investitori și alți utilizatori ai informațiilor despre sustenabilitate și pentru auditori și furnizori independenți de servicii de asigurare, este disponibil la următorul link: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-12/ESMA32-992851010-1016_Consultation_Paper_on_Guidelines_on_Enforcement_of_Sustainability_Information.pdf