Soluții favorabile A.S.F. pronunțate în luna noiembrie 2023

 

București, 13 decembrie 2023 - În luna noiembrie a anului 2023, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2935/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1721/3.11.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Societatea Primaconstruct S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge ca rămas fără obiect petitul privind suspendarea executării Deciziei nr. 315/30.03.2023.

Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, calea de atac urmând a se depune la Curtea de Apel București.

Respinge ca nefondată excepția inadmisibilității. Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiect: I.1. Anularea Deciziei A.S.F. nr. 315/30.03.2023, precum și a Raportului de Control nr. 992/17.01.2023;

 1. Exonerarea reclamantei de la plata amenzii contravenționale în cuantum de 15.000 lei;
 2. În subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii aplicate de către A.S.F. cu cea a avertismentului.
 3. II. Suspendarea executării actului administrativ – Decizia nr. 315/30.03.2023, până la soluționarea dosarului.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000421653&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 1668/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1727/6.11.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Călin Dragoș, în calitate de Șef Departament Juridic în cadrul Transilvania Investments Alliance S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea, ca neîntemeiată. (...)

Cu drept de a formula recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Obiect:

- anularea Deciziei A.S.F. nr. 111/3.02.2023, prin care A.S.F. a dispus măsura administrativă de atenționare a reclamantului, în calitate de Șef Departament Juridic în cadrul Transilvania Investments Alliance S.A., pentru nerespectarea prevederilor obligatorii privind termenul de notificare prealabilă pentru efectuarea tranzacțiilor personale;

 - obligarea A.S.F. la publicarea hotărârii judecătorești definitive de anulare a deciziei contestate în Buletinul A.S.F., în mod similar publicării deciziei contestate, și efectuarea mențiunilor necesare în cadrul arhivei electronice a A.S.F. în partea referitoare la această decizie.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000419546&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 7216/2/2023

Prin Hotărârea nr.1754/8.11.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Unirea Shopping Center S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge excepția lipsei calității procesuale active, ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Obligă reclamanta la plata către pârâta Infinity Capital Investments SA a sumei de 12.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat redus conform art. 451 alin. (2) C.p.c.

Cu recurs în 5 zile de la comunicare.”

Obiect: acțiunea prin care Unirea Shopping Center S.A. solicită instanței suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 1098/24.10.2023, prin care s-a dispus aprobarea ofertei publice de preluare obligatorie a emitentului Electromagnetica S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000428118&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 1162/2/2021

Prin Hotărârea nr. 5161/8.11.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurentul-reclamant Stoian Nicolae, în calitate de membru C.A. – SIF Oltenia, la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de recurentul-reclamant Stoian Nicolae împotriva Sentinței nr. 1017 din 20 mai 2022 a Curții de Apel București – Secția a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de recurentul-reclamant împotriva Sentinței civile  nr. 1017/20.05.2022, prin care Curtea de Apel București a respins cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect cererea de suspendare și de anulare a Deciziilor A.S.F. nr. 1300/03.11.2020, respectiv nr. 58/19.01.2021, până la soluționarea pe fond a cauzei, și anularea în tot a deciziilor atacate, prin care s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 130.000 lei, a dlui. Stoian Nicolae, în calitate de membru C.A. – SIF Oltenia la data sancționării, respectiv cea prin care s-a dispus respingerea plângerii prealabile.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000392679

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2534/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1771/24.11.2023, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Bene Ioan-Luca, în calitate de acționar al societății IT Transilvania Invest S.A. Cluj-Napoca, acționar majoritar al emitentului societatea de Construcții Napoca S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiect: cererea de anulare a Deciziei A.S.F. nr. 260/13.03.2023 privind sancționarea cu amendă în cuantum de 25.100 lei a dlui. Bene Ioan-Luca, în calitate de acționar al societății IT Transilvania Invest S.A. Cluj-Napoca, acționar majoritar al emitentului societatea de Construcții Napoca S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000421024&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2910/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1909/27.11.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Unirea Shopping Center S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată ca rămasă fără obiect. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 9.520 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiect: acțiunea prin care reclamanta Unirea Shopping Center S.A. solicită: „Obligarea pârâtei la emiterea unui act administrativ prin care, în temeiul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 coroborat cu dispozițiile art. 2 alin (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) din OUG nr. 93/2012, cu aplicarea art. 39 din Legea nr. 24/2017R, să stabilească, în solidar, în sarcina persoanelor juridice, Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A., Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. și Societatea Lion Capital S.A., derularea ofertei publice de preluare obligatorie adresate tuturor acționarilor societății Electromagnetica S.A., cu sediul în București, Calea Rahovei 266-268, L/40/29/1991, ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul pieței reglementate operate de Bursa de Valori București (simbol ELMA) și pentru toate deținerile acestora.”

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000421618&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 1679/2/2023

Prin Hotărârea din data de 29.11.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Radu Claudiu Roșca, în calitate de membru al Directoratului Societății Transilvania Investments Alliance S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite în parte cererea. Anulează în parte Decizia nr. 104/03.02.2023 cu privire la fapta nr. 2 şi măsura atenționării aferente acesteia.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Obiect: contestația formulată de reclamant împotriva Deciziei A.S.F. nr. 104/3.02.2023, prin care acesta a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 1.800 lei, în calitate de membru al Directoratului Societății Transilvania Investments Alliance S.A.

Contestația vizează următoarele:

„(i) admiterea contestației,

(ii) anularea Deciziei A.S.F. nr. 104/3.02.2023, ca netemeinică și nelegală, exonerând pe subsemnatul de la plata amenzii în cuantum de 1.800 lei și de la aplicarea măsurilor administrative constând în «atenționare»,

(iii) cheltuieli de judecată.”

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000419557&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 1678/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1929/29.11.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Prodan Paul George, în calitate de Președinte al Consiliului de supraveghere al Societății Transilvania Investments Alliance S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge excepția inadmisibilității capătului trei al cererii ca neîntemeiată. Admite în parte cererea. Admite în parte cererea de intervenție accesorie. Anulează în parte Decizia nr.102/03.02.2023 emisă de Autoritatea de Supraveghe Financiară, în ceea ce privește prima faptă reținută în sarcina reclamantului, constând în faptul că procesul verbal aferent ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 10.08.2022 nu conține punctul de vedere exprimat de unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere. Diminuează cuantumul amenzii aplicate prin Decizia nr. 102/03.02.2023 emisă de Autoritatea de Supraveghe Financiară la suma de 5.000 lei. Menține în rest decizia contestată. Obligă pârâta să publice prezenta hotărâre pe pagina de internet proprie, la rubrica privind sancțiunile, după rămânerea definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Obiect: contestația formulată de dl. Prodan Paul George împotriva Deciziei A.S.F. nr. 102/3.02.2023, prin care reclamantul, în calitate de Președinte al Consiliului de supraveghere al Societății Transilvania Investments Alliance S.A. a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 5.600 lei.

Acțiunea vizează, printre altele, următoarele:

- În principal, anularea Deciziei A.S.F. nr. 102/3.02.2023, ca nelegală și netemeinică;

- În subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu sancțiunea avertismentului, iar „în măsura în care instanța ar trece peste solicitarea anterioară, întru ultimă subsidiaritate, (...) micșorarea cuantumului amenzii aplicate la nivelul minimului legal - 1000 lei”;

- obligarea A.S.F. la publicarea hotărârii judecătorești prin care se anulează decizia contestată pe pagina web a acesteia – la rubricile referitoare la „Sancțiuni” și „Buletinul A.S.F.”.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000419556&id_inst=2

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.