Decizii de sancționare adoptate de Consiliul A.S.F. în luna octombrie 2023

București, 16 noiembrie 2023 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna octombrie a anului 2023, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

 

S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

 • Sancționarea cu amendă în cuantum de 10.000 lei a S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.;
 • Sancționarea cu avertisment a domnului Talpeanu Daniel Marin – Ofițer de Conformitate SB/FT;
 • Instituirea în sarcina societății a unui plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor identificate / cu rol de prevenire sau corectare a unor situații potențial generatoare de deficiențe și de optimizare a activității.

Principalele situații identificate au vizat aspecte operaționale (referitoare la promptitudinea executării unor ordine ale clienților, aplicarea măsurilor de cunoaștere în cazul unor clienți și raportarea cu întârziere a unui transfer extern) și aspecte referitoare la cadrul procedural intern și conținutul contractului de intermediere. 

 

S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

 • Sancționarea cu amendă în cuantum de 59.400 lei a S.S.I.F. Prime Transaction S.A.;
 • Sancționarea cu amendă în cuantum de 1.400 lei a domnului Ionel Uleia – ofițer de conformitate SB/FT;
 • Instituirea în sarcina societății a unui plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor identificate/cu rol de prevenire sau corectare a unor situații potențial generatoare de deficiențe și de optimizare a activității.

Principalele situații identificate au vizat aspecte operaționale (activitatea de tranzacționare pe contul propriu cu depășirea obiectului de activitate, aplicarea măsurilor de cunoaștere în cazul unor clienți), respectiv aspecte referitoare la cadrul procedural intern. 

 

Electroargeș S.A.

Suspendarea, pe durata desfășurării AGEA Electroargeș S.A., convocată pentru data de 23/24.10.2023, a exercitării drepturilor de vot aferente unui număr de 16.000.000 acțiuni ELGS, înregistrate la Depozitarul Central în contul societății Investment Constantin S.R.L., care au făcut obiectul dosarului nr. 238/1259/2020, în care Curtea de Apel Pitești a pronunțat Decizia Civilă nr. 448/A-C.

 

Prebet S.A. Aiud

Emiterea unei decizii de sancționare cu amendă în cuantum de 15.000 lei a societății Anodin Opportunity S.R.L, acționar al Prebet S.A. Aiud, pentru nerespectarea cerințelor impuse de prevederile art. 71 și art. 74 din Legea nr. 24/2017 privind obligația de notificare, în termen, a depășirii poziției de 10% din drepturile de vot asupra Prebet S.A. Aiud.

 

Transilvania Investments Alliance S.A.

 • Sancționarea cu avertisment a Transilvania Investments Alliance S.A.;
 • Sancționarea cu amendă în cuantum de 5.000 lei a domnilor Paul George Prodan, Radu Momanu, Patrițiu Abrudan;
 • Sancționarea cu amendă în cuantum de 4.600 lei a domnului Marius Petre Nicoară;
 • Sancționarea cu amendă în cuantum de 5.700 lei a domnului Radu Claudiu Roșca;
 • Sancționarea cu amendă în cuantum de 5.300 lei a domnului Theo Dorian Buftea;
 • Sancționarea cu avertisment a domnului Tony-Cristian Răduţă-Gib;
 • Atenționarea domnului Marius Adrian Moldovan;
 • Instituirea în sarcina societății a unui plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor identificate.

Principalele situații identificate au vizat aspecte referitoare la cadrul procedural intern, respectiv aspecte privind diligența în desfășurarea activității societății.

 

 

PIAȚA ASIGURĂRILOR

 

Allianz - Țiriac Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 172.600 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor 7 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că, în perioada controlată, societatea nu a raportat către O.N.P.C.S.B. tranzacțiile externe aferente despăgubirilor pentru asigurările non-life;
 • nerespectarea prevederilor 23 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 129/2019 în sensul că societatea nu a precizat în fișele de post ale persoanei desemnate și ofițerului de conformitate natura și limitele responsabilităților încredințate de conducerea societății pe linie de SB/FT, iar pentru perioada 31.12.2021 – 13.02.2022, societatea nu a desemnat o persoană pentru a ocupa funcția de ofițer de conformitate SB/FT la nivelul conducerii;
 • nerespectarea prevederilor 23 alin. (5) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, în sensul că societatea nu a introdus în contractul de muncă al persoanei desemnate SB/FT, cât și în cel de mandat al ofițerului de conformitate, clauza potrivit căreia ambele persoane au dreptul de a se adresa direct, în nume propriu, pentru a semnala autorităților statului încălcări de orice natură ale legislației privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;
 • nerespectarea prevederilor 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, în sensul că societatea nu a inclus în cadrul procedurilor SB/FT prevederi referitoare la evaluarea periodică a angajaților;
 • nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (3) și ale art. 60 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1), art. 47 alin. (3) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, în sensul că societatea a actualizat cu întârziere, față de termenul legal, procedura privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
 • nerespectarea prevederilor 24 alin. (4) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu prevederile art.11 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, în forma în vigoare în perioada controlată, în sensul că societatea nu a efectuat verificări anuale din care să reiasă dacă persoanele cu responsabilități în aplicarea măsurilor CSB/CFT sunt pregătite în mod adecvat și cunosc atribuțiile ce le revin;
 • nerespectarea prevederilor 24 alin. (6) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 în sensul că societatea nu s-a asigurat că persoana desemnată a efectuat un program de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului.

Allianz - Țiriac Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 14.600 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că societatea nu a identificat anumite aplicații ca fiind sisteme informatice importante.