Soluții favorabile A.S.F. pronunțate în luna octombrie 2023

 

București, 2 noiembrie 2023 - În luna octombrie a anului 2023, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 4145/2/2023

Prin Încheierea finală (dezînvestire) nr. 60/2.10.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de suspendare a executării Sentinței civile nr. 2920/09.06.2023 pronunțată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 8813/3/2023, ca neîntemeiată. Dispune restituirea către petentă a cauţiunii în sumă de 1.000 lei consemnată prin recipisa de consemnare nr. 209249138/1/20.06.2023 eliberată de CEC BANK SA. Cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare pentru părţile prezente, respectiv de la comunicare pentru pârțile lipsă.(...)”

Obiect: cererea de suspendare a executării Sentinței civile nr. 2920/09.06.2023 de deschidere a procedurii falimentului societății Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A., pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 8813/3/2023.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000423533&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 6590/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1499/4.10.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Confederația Operatorilor şi Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.).

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea, ca nefondată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.”

Obiect: anularea art. I pct. 11 din Norma A.S.F. nr. 18/2022 pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto în România.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000412945&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 1011/2/2021

Prin Hotărârea nr. 4442/11.10.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție (Î.C.C.J.) a pronunțat o soluție parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurentul-reclamant Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, în calitate de membru al Directoratului Societății City Insurance S.A. la data emiterii deciziei de sancționare.

Soluția pe scurt:

Admite recursul formulat de reclamantul Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis împotriva Sentinţei civile nr. 958 din 18 iunie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentinţa recurată şi, în rejudecare: Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară. Anulează în parte Decizia nr. 89/25.01.2021 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în ceea ce privește sancțiunea amenzii aplicate, pe care o reduce de la 500.000 lei la 200.000 lei. Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de recurentul-reclamant împotriva Sentinței civile nr. 958/18.06.2021, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a IX-a de Contencios Administrativ și Fiscal, prin care instanța a respins cererea recurentului-reclamant, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea art. 1 al Deciziei A.S.F. nr. 85/25.01.2021, prin care recurentul-reclamant a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 500.000 lei, în calitate de membru al Directoratului Societății City Insurance S.A. la data emiterii deciziei de sancționare.

Practic, prin soluția pronunțată, Î.C.C.J. a menținut legalitatea și temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 85/25.01.2021, reducând doar cuantumul amenzii aplicate recurentului-reclamant de la 500.000 lei la 200.000 lei.

Hotărârea instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000392472

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 8776/2/2016*

Prin Hotărârea nr. 1545/11.10.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantele Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. și Romanian Equity Partners Cooperatief U.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca lipsită de interes.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...).”

Obiect: anularea următoarelor acte administrative individuale emise de A.S.F.:

- Decizia A.S.F. nr. 968/25.04.2016[1],

- Decizia A.S.F. nr. 970/25.04.2016[2],

- Decizia A.S.F. nr. 971/25.04.2016[3],

- Decizia A.S.F. nr. 1624/12.08.2016[4].

Mențiuni: dosarul a fost suspendat în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 C.p.c. până la soluționarea definitivă a Dosarului nr. 6767/2/2016. Întrucât, prin Decizia nr. 6038/02.12.2021, dosarul nr. 6767/2/2016 a fost soluționat definitiv, Curtea de Apel București a repus cauza pe rol în vederea soluționării.

Hotărârea instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000419776&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 1680/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1540/11.10.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Momanu Radu, în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite în parte acțiunea. Admite în parte cererea de intervenție accesorie în interesul reclamantului. Anulează, în parte, Decizia A.S.F. nr. 101/03.02.2023, în ceea ce privește prima faptă reţinută în sarcina reclamantului, constând în neconsemnarea în procesul verbal al şedinţei din data de 10.08.2022 a punctului de vedere exprimat de un membru al Consiliului de Supraveghere. Diminuează cuantumul amenzii aplicate prin Decizia A.S.F. nr.101/03.02.2023 la suma de 5.000 lei. Menţine în rest decizia contestată. Respinge cererea de publicare a prezentei hotărâri pe pagina web a pârâtei, ca neîntemeiată.

Cu recurs, în 15 zile de la comunicare.” 

Obiect:

 • în principal, anularea Deciziei A.S.F. nr. 101/03.02.2023, de sancționare a reclamantului, în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A., cu amendă în valoare de 5.600 lei;
 • în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu sancțiunea avertismentului sau micșorarea cuantumului amenzii la nivelul minimului legal;
 • obligarea A.S.F. la publicarea hotărârii judecătorești prin care se anulează decizia contestată pe pagina web a autorității.

Practic, prin soluția pronunțată, Curtea de Apel București a menținut legalitatea și temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 101/03.02.2023, reducând doar cuantumul amenzii aplicate reclamantului de la 5.600 lei la 5.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000419558&id_inst=2

 

 1. Tribunalul București - Dosarul nr. 1734/302/2023

Prin Hotărârea nr. 3008/12.10.2023, Tribunalul București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu intimatul-debitor Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, în calitate de membru al Directoratului Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. la data sancționării și debitor în raportul juridic existent între acesta și A.S.F.

Soluția pe scurt:

„Admite apelul. Schimbă în tot încheierea apelată, în sensul că admite cererea. Urmare, încuviințează executarea silită. Autorizează creditorul să treacă la executare silită.

Definitivă”.

Obiect: cererea de apel formulată de A.S.F. împotriva Încheierii din data de 2.02.2023, pronunțată de Judecătoria Sectorul 5 București, prin care a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de încuviințare a executării silite formulate de petentul Biroul Executorilor Judecătorești Asociați (B.E.J.A.) Aequitas, la cererea A.S.F., în baza titlului executoriu reprezentat de Decizia A.S.F. nr. 85/25.01.2021, prin care intimatul-debitor Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis a fost sancționat cu amendă în cuantum de 500.000 lei, în calitate de membru al Directoratului Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.

Nu există informații despre acest dosar pe portalul instanțelor de judecată.

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2139/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1434/13.10.2023, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F. în contradictoriu cu reclamanta Patrimonium Sicav PLC.

Soluția pe scurt:

„Respinge ca nefondată excepția de inadmisibilitate a capătului al doilea de cerere, invocată de pârâta ASF prin întâmpinare. Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare. (...)”

Obiect: cererea prin care reclamanta solicită instanței de judecată:

(i) anularea Deciziei A.S.F. nr. 976/22.07.2022 privind respingerea proiectului de achiziție prezentat de către Patrimonium Sicav PLC pentru dobândirea unei participații calificate în cadrul societății German Romanian Assurance S.A.;

(ii) obligarea pârâtei A.S.F. la emiterea unei noi decizii din care să rezulte aprobarea proiectului de achiziție prezentat de către Patrimonium pentru dobândirea unei participații calificate în cadrul societății German Romanian Assurance S.A.;

(iii) obligarea pârâtei A.S.F. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000420433&id_inst=2

 

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 3622/2/2021

Prin Hotărârea nr. 4574/17.10.2023, Î.C.C.J. a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurenta-reclamantă Bursa Română de Mărfuri S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de reclamanta Bursa Română de Mărfuri S.A. împotriva Sentinței civile nr. 2049 din 29 decembrie 2021 a Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de recurenta-reclamantă împotriva Sentinței civile nr. 2049/29.12.2021, prin care Curtea de Apel București a respins acțiunea formulată de reclamanta BRM, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect acțiunea formulată de Bursa Română de Mărfuri S.A. de anulare a Deciziei A.S.F. nr. 546/26.04.2021, prin care A.S.F. a dispus următoarele:

„Art. 1 - Se instituie în sarcina societății de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange) obligația membrilor consiliului de administrație de a se întruni, într-un termen de 5 zile de la comunicarea prezentei, în vederea:

 1. a) adoptării unei hotărâri cu privire la numirea administratorilor provizorii sau convocarea adunării generale ordinare a acționarilor în vederea completării componenței consiliului de administrație, aceasta urmând a avea loc într-un termen ce nu poate depăși 45 de zile de la data comunicării prezentului act individual.
 2. b) efectuarea demersurilor în vederea eliminării din actul constitutiv al societății, cu ocazia proximei adunări generale extraordinare a acționarilor, a modificărilor aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 1/01.04.2021 referitoare la posibilitatea individualizării/separării atribuțiilor administratorilor în interiorul organului de conducere, luând în considerare că aceasta este contrară opiniei exprimată de autoritate prin intermediul adresei SI-DRA 8184.3/28.01.2021.

Hotărârea instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000396192

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 3566/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1512/23.10.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Dubcanici Marius Lucian.

Soluția pe scurt:

„Ia act de cerere de renunțare la judecată.

Cu recurs, în 15 zile de la comunicare (...).”

Obiect: cererea de chemare în judecată, în contradictoriu cu A.S.F. și F.G.A., prin care reclamantul solicită instanței de judecată:

 • în contradictoriu cu A.S.F.

- anularea art. 24 alin. (12) lit. c) din Norma A.S.F. nr. 20/2017;

 • în contradictoriu cu F.G.A.:

- anularea parțială a Deciziei nr. 60419/11.04.2023 emise de F.G.A., în ceea ce privește soluția de respingere la plată a diferenței dintre suma solicitată de 11295.43 euro și suma aprobată de 15.676,51 lei;

- obligarea F.G.A. să emită o nouă decizie de acordare a despăgubirilor pentru diferența constatată sau pentru întreaga sumă de lei;

- obligarea F.G.A. la plata sumelor datorate, a cheltuielilor de judecată, constând în onorariul avocațial, taxa timbru.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000422642&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 6369/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1667/24.10.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Tanja Blatnik, în calitate de Director general al Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A., la data emiterii deciziei contestate.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca nefondată.

Cu drept de recurs în termen de 15 de zile de la comunicare.”

Obiect: anularea Deciziei A.S.F. nr. 996/26.07.2022, prin care reclamanta Tanja Blatnik, Director general al Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A., la data emiterii deciziei contestate, a fost sancționată cu amendă în cuantum de 125.400 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000412552&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 567/2/2023

Prin Hotărârea nr.1522/25.10.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Cristina Alina Manole, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Navexim S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Obiect:

În principal, exonerarea reclamantei, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Navexim S.A., de la plata amenzii în cuantum de 37.100 lei, dispuse prin Decizia A.S.F. nr. 1734/28.12.2022;

În subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii aplicate cu cea a avertismentului, în conformitate cu dispozițiile art.155 alin. (9) din Legea nr. 24/2017 (republicată, cu  modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 6 și 7 din O.G. 2/2001):

 • reanalizarea sancțiunii aplicate prin prisma cuantumului amenzii, cu raportare la prevederile art. 151 din Legea nr. 24/2017 [...];
 • reevaluarea sancțiunii aplicate [...].

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000417675&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 6274/2/2017

Prin Hotărârea nr. 4829/26.10.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Stănoiu Dumitru, în calitate de membru CA al Societății Avicola Slobozia S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de reclamantul Stănoiu Dumitru împotriva Sentinţei nr. 106 din 24 martie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de recurentul-reclamant împotriva Hotărârii civile nr. 106/ 09.03.2017, prin care instanța de fond a respins acțiunea, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea:

(i) Deciziei A.S.F. nr. 2219/08.12.2016 de sancționare cu amendă în cuantum de 15.000 lei a domnului Stănoiu Dumitru, în calitate de membru CA al SC Avicola Slobozia S.A., la data sancționării și

(ii) a Deciziei A.S.F. nr. 346/10.03.2017 (de soluționare a plângerii prealabile).

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000352655

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 501/1/2022

Prin Hotărârea nr. 4879/26.10.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurentul-reclamant Nicolae Stoian, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al SIF Oltenia S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de reclamantul Nicolae Stoian împotriva Încheierii din 11 noiembrie 2020 şi a Sentinţei civile nr. 1305 din 9 decembrie 2020 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, pronunţate în dosarul nr. 227/2/2020, ca nefondat. Definitivă.”

Obiect: recursul  promovat de dl. Nicolae Stoian împotriva Încheierii din 11 noiembrie 2020 și a Sentinței civile nr. 1305/09.12.2020, prin care a fost respinsă acțiunea formulată, ambele hotărâri fiind pronunțate în dosarul nr. 227/2/2020, având ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 1287/23.10.2019.

Prin Decizia A.S.F. nr. 1287/23.10.2019, recurentul-reclamant a fost sancționat, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A., cu amendă în cuantum de 30.000 lei întrucât, în ședințele Consiliului de Administrație din data de 29.07.2019, respectiv din data de 01.08.2019, a votat „împotriva convocării” Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu ordinea de zi solicitată prin cererea comună de către acționarii S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. nr. 5071/11.06.2019, nerespectând astfel obligația instituită prin Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000338026

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 40569/3/2014*

Prin Hotărârea nr. 4908/31.10.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu intimata-reclamantă Tănăsoiu Adriana, în calitate de conducător al societății Depozitarul Central S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge excepția nulității recursului invocată de intimata reclamantă Tănăsoiu Adriana. Admite recursul declarat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinței civile nr. 241 din 17 iulie 2020 a Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentința recurată şi, în rejudecare, respinge acțiunea formulată de reclamanta Tănăsoiu Adriana, ca neîntemeiată.

Definitivă.”

Obiect: recursul promovat de A.S.F. împotriva Sentinței civile nr. 241/17.07.2020, prin care Curtea de Apel București  a admis cererea de chemare în judecată formulată de intimata-reclamantă Tănăsoiu Adriana, a anulat Deciziile A.S.F. nr. 79/18.03.2014 și nr. 522/12.06.2014, ca nelegale și netemeinice, a exonerat intimata-reclamantă de la plata amenzii contravenționale în cuantum de 10.000 lei și, în temeiul prevederilor art. 453 alin. (1) din Codul de proc. civ. a obligat A.S.F. la plata către intimata-reclamantă a sumei de 5.050 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (taxa de timbru și onorariu avocat).

În fond, dosarul a avut ca obiect anularea:

 • Deciziei A.S.F. nr. 79/18.03.2014 de sancționare a intimatei-reclamante, în calitate de conducător al societății Depozitarul Central SA., cu amendă în cuantum de 10.000 lei și a
 • Deciziei A.S.F. nr. 522/12.06.2014 de soluționare a plângerii prealabile.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

 https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000380375

 

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

 

[1] Prin Decizia A.S.F. nr. 968/25.04.2016, Autoritatea a dispus grupului Erste (grupul format din acționarii Erste Group Bank, Banca Comercială Română, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș și doamna Săndulescu Maria Magdalena) obligația de a se încadra în  prevederile art. 2861 din Legea nr. 297/2004, în ceea ce privește emitentul SIF Oltenia S.A., sens în care, potrivit acestui text legal, are obligația de a vinde acțiunile care depășesc limita de deținere în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

[2] Prin Decizia A.S.F. nr. 970/25.04.2016, Autoritatea a dispus în sarcina Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 25/26.04.2016, astfel încât grupul format din acționarii Erste Group Bank, Banca Comercială Română, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș și doamna Săndulescu Maria Magdalena, prezumați că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

[3] Prin Decizia A.S.F. nr. 971/25.04.2016, Autoritatea a dispus în sarcina Depozitarului Central S.A. obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. Oltenia S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de Erste Group Bank, Banca Comercială Română, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania, domnul Manea Sergiu Cristian, domnul Neacșu Valentin Dragoș și doamna Săndulescu Maria Magdalena.

[4] Prin Decizia A.S.F. nr. 1624/12.08.2016, Autoritatea a dispus respingerea plângerii prealabile formulate de către reclamante împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 968, nr. 970 și nr. 971/25.04.2016.