Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 5 iulie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Regulament privind stabilirea pragurilor în aplicarea art. 3 din Regulamentul (UE) 858/2022 privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite, precum și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014 și a Directivei 2014/65/UE, precum și privind aplicarea Ghidului ESMA privind formularele, formatele și modelele standard pentru solicitarea aprobării de gestionare a unei infrastructuri a pieței bazate pe DLT (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiect de Instrucțiune pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, precum și de către Fondul de Compensare a Investitorilor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B) Autorizare

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a societății ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea domnului Alexandru Ioan în calitate de director al societății;

Aprobarea solicitării Asociației Administratorilor de Fonduri privind modificarea componenței conducerii;

Aprobarea cererii societății Advisory Consulting Tax SRL de radiere din Lista auditorilor IT externi menținută de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății IOR S.A. București;

Aprobarea prospectului simplificat întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Vrancart S.A. Adjud.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.