Informare de presă: Decizii de sancționare adoptate de Consiliul A.S.F. în luna mai 2023

 

București, 12 iunie 2023 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna mai a anului 2023, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

BRD Asset Management S.A.I. S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, au fost dispuse următoarele sancțiuni:

  • sancționarea cu avertisment a membrilor Consiliului de Administrație (domnul Mihai Purcărea, domnul Marius Stoica și domnul Iancu Guda);
  • sancționarea cu avertisment a BRD Asset Management S.A.I.

Deficiențele constatate au vizat aspecte referitoare la evaluarea planului de continuitate a afacerii la nivelul Consiliului de Administrație și la testarea, prin intermediul funcției de audit independent, a eficienței cadrului intern de prevenire și combatere a spălării banilor. 

 

SAI Patria Asset Management S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, a fost dispusă sancționarea cu avertisment a SAI Patria Asset Management S.A. De asemenea, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor situații identificate și mitigarea unor riscuri. Deficiențele constatate au vizat aspecte referitoare la compartimentarea spațiului aferent sediului societății și gestionarea riscurilor operaționale IT.

 

Societate de investiții alternative cu capital privat Sparking Capital S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor din activitatea de supraveghere a conduitei, în baza raportului de control permanent, s-a dispus sancționarea cu avertisment a societății (Decizia nr. 473/15.05.2023). Deficiențele constatate au vizat nerespectarea condițiilor impuse privind supunerea autorizării A.S.F. a modificărilor aduse actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului social.

Ca urmare a raportului de control permanent întocmit din perspectiva supravegherii prudențiale a SIACP Sparking Capital S.A. a fost dispusă instituirea unui plan de măsuri în sarcina acesteia, precum și sancționarea cu amendă în valoare de 1.600 lei a reprezentanților legali ai societății, domnul Vlăduț-Vicențiu Panait și domnul Cristian Teodor Negruțiu. Deficiențele constatate au vizat operațiunile de natura emisiunii/răscumpărării de titluri de participare și obținerea certificării VUAN de către Depozitar.

 

SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A.

Ca urmare a raportului de control permanent privind supravegherea prudențială a SSIF Bursa Română de Mărfuri și a Fondului de Compensare a Investitorilor, a fost dispusă sancționarea cu amendă în suma de 5.000 lei a domnului Gabriel Purice în calitate de Director general al SSIF pentru neplata contribuției aferentă anului 2021 către FCI, contribuție datorată în calitate de  administrator loc de tranzacționare.

 

Nemo Expres Logistic S.A.

În activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. a fost verificată respectarea de către emitent a obligației de publicare, în termenul legal de 24 de ore de la depunerea cererii/luării la cunoștință, a informațiilor privilegiate aferente litigiilor privind insolvența și a fost dispusă sancționarea cu amendă în valoare de 13.500 lei a domnului Stănilă Florian, în calitate de Administrator unic al emitentului.

 

PIAȚA ASIGURĂRILOR      

Asigurarea Românească Asirom Vienna Insurance Group S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Groupama Asigurări S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în sumă de 5.000 lei pentru următoarele fapte:

  • încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2014/1286 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP);
  • încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. (c) și alin. (3), ale art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 2014/1286 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2017/653.

Atlas Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu retragerea autorizației de funcționare și radierea din Secțiunea I și trecerea în Secțiunea II din Registrul Intermediarilor Principali pentru nerespectarea art. 2 din Decizia nr. 741/30.05.2019 privind aprobarea suspendării activității pentru o perioadă de 3 ani.

Pint.Ro Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă de 13.900 lei pentru următoarele fapte:

  • încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Norma S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
  • încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
  • încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

 

PENSII PRIVATE

BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

Doamna Alexandra Ștefania Moise, în calitate de Șef Compartiment Operațiuni în cadrul BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A., a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

Doamna Rodica Jugănaru, în calitate de coordonator al Serviciului Suport Vânzări din cadrul BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A., a fost atenționată pentru o deficiență punctuală identificată în procesul operațional privind actualizarea tematicii aferente cursului pentru agenții de marketing persoane fizice.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.