Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 7 iunie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Autorizare

Aprobarea cererii de aprobare/autorizare a doamnei Ana Maria Tripșa pentru un nou mandat în calitate de Administrator fără puteri executive, membru al Consiliului de Administrație al NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea doamnei Alina Constantinescu în funcția de Director general la societatea Eurolife FFH Asigurări Generale S.A., ca urmare a alinierii societății la prevederile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr.1/2019;

Aprobarea domnului Pârvu Cătălin Vasile pentru un nou mandat în calitate de membru/Președinte al Consiliului de Administrație al societății Holfin Insurance Reinsurance Broker S.A.;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Mecanica 94 S.A. Drobeta-Turnu Severin, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății LEA Broker de Asigurare S.R.L. (nou mandat administrator);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Willis Towers Watson România - Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (actualizare denumire asociat direct semnificativ, introducere de noi articole și modificare conținut articole existente);

Aprobarea suspendării, la cerere, a autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Safeways International Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea retragerii, la cerere, a autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Asigent Broker de Asigurare S.R.L., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.