Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 30 mai 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 15/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2009 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea Normei nr. 18/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2009 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Aprobarea doamnei Andreea-Roxana Braniște pentru un nou mandat în funcția de Director general adjunct la societatea Eurolife FFH Asigurări de Viață S.A.;

Autorizarea domnului Adrian-Florin Negru în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., precum și autorizarea modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare a societății;

Aprobarea cererii societății MCM Protect S.R.L. de înscriere în Lista auditorilor IT externi menținută de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Mercedes-Benz Insurance Broker S.R.L. (inserare cod EUID, actualizare denumire asociat direct minoritar, noi date de identificare ale administratorului, introducere de noi articole și modificare conținut articole existente);

Autorizarea modificării Actului constitutiv al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.