Informare de presă: Decizii de sancționare adoptate de Consiliul A.S.F. în luna martie 2023

 

București, 11 aprilie 2023 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna martie a anului 2023, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

BRD - GSG S.A. – intermediar instituție de credit

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, a fost dispusă sancționarea cu avertisment a domnului Gabriel Morariu, în calitate de arbitrajist senior. Deficiența constatată a vizat aspecte privind modalitatea de comunicare în relația cu clienții.

De asemenea, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor situații identificate.

S.S.I.F. Swiss Capital S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, a fost dispusă sancționarea cu avertisment a S.S.I.F. Swiss Capital S.A. și a domnului Robert Cosmin Pană, în calitate de persoană care îndeplinește atribuții ce revin funcției de conformitate. Deficiența constatată a vizat aspecte privind raportarea tranzacțiilor OTC prin intermediul unui mecanism de publicare aprobat (APA).

Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor situații identificate și mitigarea unor riscuri.

S.A.I. Broker S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, a fost dispusă sancționarea cu avertisment a S.A.I. Broker S.A. Deficiența constatată a vizat aspecte privind gestionarea riscurilor operaționale aferente sistemelor informatice.

Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor situații identificate și mitigarea unor riscuri.

S.S.I.F. Finaco Securities S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, au fost dispuse următoarele sancțiuni:

 • sancționarea cu avertisment a S.S.I.F. Finaco Securities S.A.;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 2.550 lei a domnului Paul Dan Viorel - Președinte C.A./Director general;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.650 lei a domnului Bulimente Mario Paul - Director adjunct;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 2.400 lei a doamnei Ghinea Maria și a domnului Cristian Gheorghe Iacob - membri în Comitetul de Audit;
 • sancționarea cu avertisment a domnului Ioan Nicolae Goldberger și a domnului Virgil Aldea - membri C.A.

Principalele deficiențe constatate au vizat aspecte de natură organizatorică, aspecte referitoare la activitatea comitetului de audit, precum și la evaluarea planului pentru asigurarea continuităţii activităţii şi pentru situaţiile de urgenţă.

Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor situații identificate și mitigarea unor riscuri.

Studioul Cinematografic Animafilm S.A.

 • prin Decizia nr. 309/30.03.2023 societatea a fost sancționată cu avertisment pentru nerespectarea obligației de publicare a raportului financiar pentru anul 2021 în termenul legal.
 • prin Decizia nr. 311/30.03.2023 a fost instituită în sarcina societății obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021 auditate și a Raportului integral al auditorului financiar în conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu cele ale art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, până la împlinirea termenului prevăzut de art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 pentru publicarea Raportului financiar pentru anul 2022, respectiv cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar.

Prima Construct S.A. - prin Decizia nr. 315/30.03.2023 societatea a fost sancționată cu amendă în valoare de 15.000 lei pentru nerespectarea obligației de publicare a raportului financiar pentru anul 2021 în termenul legal.

Sinter Ref S.A. - prin Decizia nr. 313/30.03.2023 societatea a fost sancționată cu avertisment pentru nerespectarea obligației de publicare a raportului financiar pentru anul 2021 în termenul legal.

Electroconstrucția Elco Timișoara S.A.

 • prin Decizia nr. 316/30.03.2023 a fost instituită în sarcina societății obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021 auditate și a Raportului integral al auditorului financiar în conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu cele ale art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, până la împlinirea termenului prevăzut de art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 pentru publicarea Raportului financiar pentru anul 2022, respectiv cel târziu la 4 luni după sfârşitul exerciţiului financiar.
 • prin Decizia nr. 317/30.03.2023 societatea a fost sancționată cu amendă în valoare de 15.000 lei pentru nerespectarea obligației de publicare a raportului financiar pentru anul 2021 în termenul legal.

Electroconstrucția Elco Alba Iulia S.A. - prin Decizia nr. 310/30.03.2023 societatea a fost sancționată cu avertisment pentru nerespectarea obligației de publicare a raportului financiar pentru anul 2021 în termenul legal.

Perseus Finetech S.A. - prin Decizia nr. 314/30.03.2023 societatea a fost sancționată cu amendă în valoare de 15.000 lei pentru nerespectarea obligației de publicare a raportului financiar pentru anul 2021 în termenul legal.

BVB S.A. – prin Decizia nr. 199/01.03.2023 domnul Bogdan Alexandru – Drăgoi (președinte al Lion Capital, acționar al BVB S.A.) a fost sancționat cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (1) și art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Raiko Transilvania S.A.

 • prin Decizia nr. 233/10.03.2023 dl. Tomasz Kurcin (acționar al Raiko Transilvania S.A.) a fost sancționat cu amendă în cuantum de 13.800 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (1) și art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • prin Decizia nr. 312/30.03.2023 societatea a fost sancționată cu amendă în valoare de 15.000 lei pentru nerespectarea obligației de publicare a raportului financiar pentru anul 2021 în termenul legal.

Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj – Napoca – prin Decizia nr. 260/16.03.2023 domnul Bene Ioan Luca (acționar indirect al emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj – Napoca) a fost sancționat cu amendă în cuantum de 25.001 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 39 din  Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

UCM Reșița S.A. – prin Decizia nr. 261/16.03.2023, societatea ICESA S.A. (acționar al emitentului UCM Reșița) a fost sancționată cu amendă în cuantum de 56.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 39 din  Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

PIAȚA ASIGURĂRILOR

Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 124.500 lei pentru următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Norma nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în sensul că Societatea nu a realizat în mod adecvat identificarea tuturor sistemelor importante, respectiv nu a inclus în aceste sisteme software, aplicația Arhimed.
 • încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1), art. 18 alin. (12) și 21 alin. (1) și alin. (3), din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că:
 • nu a transmis, la cererea păgubitului sau a mandatarului acestuia, în termen de 7 zile de la solicitare, valoarea maximă de despăgubire;
 • societatea nu a formulat un răspuns cererii părții solicitante în termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire, fie formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, fie notificând părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire;
 • societatea nu a notificat în scris persoana prejudiciată/asiguratul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data deschiderii dosarului de daună şi întocmirea procesului-verbal de constatare, cu privire la intenţia de a desfăşura investigaţii, și/sau rezultatul motivat al investigaţiilor nu a fost comunicat în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizare.
 • încălcarea prevederilor art. 18 alin. (2) lit. b), art. 18 alin. (4), și art. 19 alin. (5) lit. h), lit. k) din Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, în sensul că:
  • societatea nu a informat în scris partea prejudiciată, cu privire la documentele care trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire, nici în procesul de avizare și nici prin procesul verbal de constatare care nu cuprinde lista documentelor necesare a fi depuse de către persoana prejudiciată pentru finalizarea dosarului de daună şi efectuarea plăţii;
  • procesul-verbal de constatare nu cuprinde informarea persoanei prejudiciate cu privire la dreptul acesteia de a se putea adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto.

Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

Retragerea autorizației de funcționare a societății, constatând indiciile stării de insolvență a companiei. Consiliul a hotărât promovarea unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment și numirea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) ca administrator interimar al societății, cu sarcina de a asigura administrarea și conducerea activității societății și adoptarea măsurilor necesare pentru conservarea patrimoniului până la numirea lichidatorului judiciar. De asemenea, societatea a fost sancționată cu amendă în sumă de 224.100 lei.

Mai multe informații în comunicatul de presă:

https://www.asfromania.ro/ro/a/2710/autoritatea-de-supraveghere-financiara-retrage-autorizatia-de-functionare-a--euroins-romania-si-constata-starea-de-insolventa-a-societatii

 

Allianz-Țiriac Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă de 78.000 lei pentru următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că:
 • nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii;
 • nu a achitat despăgubirea în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire.

 

Groupama Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă de 74.900 lei pentru următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că:
 • nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii;
 • nu a achitat despăgubirea în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire.

 

PENSII PRIVATE

NN Asigurări de Viață S.A.

 • Domnul Gerke Anno Witteveen, în calitate de înlocuitor al Directorului General al NN Asigurări de Viață S.A., în perioada 01.10.2021 – 31.08.2022, a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 17.550 lei pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.
 • Domnul Mihai Tânțaru, în calitate de Director Investiții al NN Asigurări de Viață S.A. a fost sancționat cu avertisment scris pentru că nu a exercitat dreptul de vot în cadrul tuturor adunărilor generale ale acționarilor societăților în al căror capital social au fost investite activele fondului de pensii facultative.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.