• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    REGULAMENTUL (UE) 2023/606 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/760 referitor la cerințele referitoare la politicile de investiții și condițiile de funcționare ale fondurilor europene de investiții .....

REGULAMENTUL (UE) 2023/606 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/760 referitor la cerințele referitoare la politicile de investiții și condițiile de funcționare ale fondurilor europene de investiții .....

În data de 20.03.2023, a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE (OJ L 80, 20.03.2023), Regulamentul (UE) 2023/606 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/760 în ceea ce privește cerințele referitoare la politicile de investiții și condițiile de funcționare ale fondurilor europene de investiții pe termen lung și sfera activelor de investiții eligibile, cerințele privind structura și diversificarea portofoliului, precum și împrumutul de numerar și alte reguli ale fondurilor.

Regulamentul (UE) 2023/606  poate fi consultat la adresa următoare: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.080.01.0001.01.RON&toc=OJ%25.