• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    Regulamentul delegat UE 2023/511 referitor la standardele tehnice de reglementare pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor organismelor de plasament colectiv în cadrul abordării pe bază de mandate

Regulamentul delegat UE 2023/511 referitor la standardele tehnice de reglementare pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor organismelor de plasament colectiv în cadrul abordării pe bază de mandate

 

În data de 09.03.2023 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (L 71) Regulamentul delegat (UE) 2023/511 al Comisiei din 24 noiembrie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor organismelor de plasament colectiv în cadrul abordării pe bază de mandate.

Documentul menționat anterior intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene), este obligatoriu în toate elementele sale, se aplică direct în toate statele membre.

Regulamentul poate fi consultat AICI