Informare de presă: Soluții favorabile A.S.F. pronunțate în luna februarie 2023

 

București, 2 martie 2023 - În luna februarie a anului 2023, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 7677/2/2021

Prin Hotărârea nr. 500/2.02.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Societatea Grant Thornton Audit S.R.L.

Soluția pe scurt:

„Constată nulitatea recursului formulat de reclamanta Grant Thornton Audit S.R.L. împotriva Sentinței nr. 97 din 27 ianuarie 2022 a Curții de Apel București – Secția a IX-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă.”(...)

Obiectul cauzei: recursul formulat de Grant Thornton SRL împotriva Sentinței civile
nr. 97/27.01.2022, prin care Curtea de Apel București a respins cererea formulată de reclamantă, ca neîntemeiată.

 

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect cererea de suspendare a executării Deciziei A.S.F. nr. 1344/22.10.2021, prin care s-a dispus:

 • retragerea Avizului nr. 198 din data de 14.06.2019 acordat societății Grant Thornton Audit S.R.L. de a desfășura activitate ca auditor financiar pentru societățile de asigurare și/sau reasigurare reglementate și supravegheate de A.S.F. – Sectorul Asigurări-Reasigurări;
 • radierea societății reclamante din Lista auditorilor financiari aprobați de A.S.F. – Sectorul Asigurări - Reasigurări, publicată pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000402285

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 6589/2/2022

Prin Hotărârea nr. 153/3.02.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu domnul Bărbănţan Dorin, în calitate de Președinte CA al Electroconstrucția Elco Alba Iulia.

Soluția pe scurt:

 „Respinge acțiunea având ca obiect anulare şi suspendare, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare în privința capătului de cerere având ca obiect anularea, respectiv în termen de 5 zile de la comunicare, în privința capătului de cerere privind suspendarea. (...)”

Obiectul cauzei:

 • anularea și suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 1163/25.08.2022, prin care reclamantul, în calitate de Președinte CA al Electroconstrucția Elco Alba Iulia, a fost sancționat cu amendă de 10.800 lei, precum și exonerarea de la plata amenzii;
 • în subsidiar, înlocuirea amenzii cu avertisment, conform art. 5 alin. (2) lit. a) din O.G.
  2/2001.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000412944&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 4725/2/2019

Prin Hotărârea nr. 580/7.02.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Societatea Compania de Asigurari-Reasigurari Exim România S.A.

Soluția pe scurt:

„Anulează recursul declarat de reclamanta SC Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România SA împotriva sentinţei civile nr. 332 din data de 29 mai 2020 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nemotivat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat împotriva Sentinței civile nr. 332/29.05.2020, prin care Curtea de Apel București a respins, ca neîntemeiată, acțiunea având ca obiect cererea Societății Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România S.A. de anulare a Deciziei A.S.F. nr. 904/10.07.2019 privind sancționarea acesteia cu avertisment scris.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000376067

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 575/2/2023

Prin Hotărârea nr. 212/8.02.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu domnul Dumitrescu Andrei Sebastian, în calitate de acționar la Societatea Oil Terminal S.A. Constanța.

Soluția pe scurt:

„(...) Respinge cererea de suspendare a executării, ca neîntemeiată. Obligă reclamantul la plata către pârâta Prime Transaction SA a sumei de 2.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariu avocat.

Cu recurs, în 5 zile de la comunicare.(...)”

Obiectul cauzei: cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în calitate de acționar la Societatea Oil Terminal S.A. Constanța, privind suspendarea Deciziei A.S.F.        nr. 46/17.01.2023 de aprobare a Prospectului aferent majorării de capital la Societatea Oil Terminal S.A. Constanța.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000417694&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 1028/2/2021

Prin Hotărârea nr. 636/8.02.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu domnul Renato Szilagyi, în calitate de Președinte al Directoratului Societății de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A. la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Admite recursul declarat de recurenta-pârâtă Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinței nr. 474 din 2 aprilie 2021 pronunțate de Curtea de Apel București – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentinţa recurată şi rejudecând: Respinge acțiunea formulată de reclamantul Renato Szilagyi în contradictoriu cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată. Respinge recursul incident declarat de recurentul-reclamant Renato Szilagyi împotriva aceleiaşi sentinţei, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de A.S.F. împotriva Sentinței civile nr. 474/2.04.2021, prin care Curtea de Apel București a dispus suspendarea executării art. 1 al Deciziei A.S.F.
nr. 83/25.01.2021 privind sancționarea cu amendă în cuantum de 530.000 lei a domnului Renato Szilagyi, în calitate de președinte al directoratului Societății de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A. la data sancționării.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000392490

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 4843/2/2018

Prin Hotărârea nr. 672/8.02.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurentul-reclamant Pop Adrian, în calitate de  conducător și coordonator al funcției de administrare a riscurilor în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursurile declarate de reclamantul Pop Adrian şi de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinței civile nr. 2206 din 12 iulie 2019 pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, ca nefondate.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul, în parte, formulat de A.S.F. împotriva Sentinței civile
nr. 2206/12.07.2019, prin care Curtea de Apel București a admis acțiunea reclamantului și a dispus anularea parțială a (i) Deciziei A.S.F. nr. 1442/2017 de sancționare cu amendă de 22.500 lei a domnului Pop Adrian, în calitate de conducător și coordonator al funcției de administrare a riscurilor în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., (ii) a Deciziei A.S.F. nr. 52/11.02.2018 şi (iii) a actelor prealabile acestora cu privire la faptele contravenționale reținute la punctele 9 şi 12 din Decizia A.S.F. nr. 1442/12.10.2017 şi a înlăturat sancțiunile contravenționale aplicate reclamantului pentru aceste fapte. Instanța a menținut, în rest, Deciziile A.S.F. nr. 1442/12.10.2017 şi nr. 52/11.02.2018 şi actele prealabile acestora.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 1442/12.10.2017, ca neîntemeiată și, în subsidiar, revocarea măsurii principale de sancționare cu amendă și înlocuirea acesteia cu sancțiunea avertismentului.

Prin această decizie s-a dispus sancționarea domnului Adrian Pop – Conducător Director General/ Adjunct/Conducător, în perioada 06.05.2015 – 13.03.2017 (data efectuării controlului) și coordonator al funcției de administrare a riscurilor în perioada 08.07.2015 - 13.03.2017 (data efectuării controlului), cu amendă în cuantum de 22.500 lei.

Ca urmare a soluției pronunțate în recurs, practic, Î.C.C.J. a menținut soluția primei instanței, care a anulat parțial Decizia A.S.F. nr. 1442/12.10.2017 cu privire la faptele contravenționale reținute la punctele 9 şi 12 din Decizie şi a înlăturat sancțiunile contravenționale aplicate reclamantului pentru aceste fapte.

În fapt, prin soluția pronunțată în fond, Curtea de Apel București nu a dispus reducerea sancțiunii aplicate reclamantului, ci doar a anulat decizia contestată în ceea ce privește faptele contravenționale reținute la pct. 9 și 12, fără ca prin înlăturarea sancțiunilor contravenționale aplicate reclamantului pentru aceste fapte să fie afectat cuantumul amenzii de 22.500 lei. Pe cale de consecință, deciziile contestate au fost menținute ca temeinice și legale.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000363589

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 5753/2/2020

Prin Hotărârea nr. 260/13.02.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A.

Soluția pe scurt:

„Ia act de cererea de renunțare la judecată. Respinge cererea de majorare a onorariului de expert judiciar. Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 33.700 lei, onorariu expert parte (n.n. către A.S.F.).

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 340/2020, prin care s-a dispus includerea Societății de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A., în calitate de societate participantă în Exercițiul de evaluare a activelor și pasivelor în sectorul asigurărilor din România, și a tuturor actelor emise de A.S.F. în legătură cu Exercițiul BSR.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000388313&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 1525/2/2020

Prin Hotărârea nr. 859/17.02.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu doamna Basgan Cristiana Viorela - membru CA al Euroins SA.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de reclamanta Basgan Cristiana Viorela împotriva Sentinţei civile nr. 336 din 17 martie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă. (...)”

Obiectul cauzei: recursul formulat de recurenta-reclamantă împotriva Sentinței civile
nr. 338/17.03.2021, prin care Curtea de Apel București a respins, ca neîntemeiată, cererea de anulare a Deciziei A.S.F. nr. 197/2020 privind sancționarea cu avertisment scris și interzicerea dreptului de a ocupa funcții care necesită aprobarea A.S.F. pe o perioadă de 5 ani a doamnei Basgan Cristiana Viorela - membru CA la Euroins S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000382198

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 1022/2/2021

Prin Hotărârea nr. 869/17.02.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurentul-reclamant Rossler Max Walter, Vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al Societății de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul-reclamant Rossler Max Walter împotriva Sentinței civile nr. 1322 din 01 octombrie 2021 pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de recurentul-reclamant Rossler Max Walter împotriva Sentinței civile 1322/1.10.2021, prin care Curtea de Apel București a respins acțiunea de anulare a Deciziei A.S.F. nr. 87/25.01.2021, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect acțiunea formulată de Rossler Max Walter, vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. la data sancționării, prin care acesta a solicitat instanței:

În principal:

 1. constatarea nulității Deciziei A.S.F. nr. 87/25.01.2021 de sancționare cu amendă în cuantum de 450.000 lei;
 2. anularea deciziei de sancționare.

În subsidiar:

 1. înlocuirea amenzii cu sancțiunea avertismentului, sau
 2. reducerea cuantumul amenzii stabilite de A.S.F. la nivelul minim de 10.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000392484

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 3826/2/2021

Prin Hotărârea nr. 285/22.02.2023, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu SAI SIRA S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Respinge cererea reclamantei privind acordarea cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. (...)”

Obiectul cauzei: prin acțiunea formulată, reclamanta a solicitat instanței:

 • anularea Deciziei A.S.F. nr. 1294/2.11.2020, prin care reclamanta S.A.I. SIRA S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 50.000 lei, ca urmare a neregulilor constatate de autoritate în urma controlului inopinat efectuat la societate;
 • anularea Deciziei A.S.F. nr. 146/01.02.2021 de soluționare a plângerii prealabile promovate împotriva deciziei de sancționare;
 • eliminarea sancțiunilor contravenționale aplicate reclamantei;
 • obligarea pârâtei A.S.F. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul dosar.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000396470&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 3626/2/2022

Prin Hotărârea nr. 300/24.02.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.(...)

Obiectul cauzei:

- anularea Deciziei Președintelui A.S.F. nr. 1581/15.12.2021, prin care a fost extinsă tematica prevăzută în Decizia Președintelui A.S.F. nr. 1382/01.11.2021;

- anularea Deciziei A.S.F. nr. 168/16.02.2022 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Euroins împotriva Deciziei Președintelui A.S.F. nr. 1581 din 15.12.2021 prin care a fost extinsă tematica prevăzută în Decizia Președintelui A.S.F. nr. 1382/1.11.2021;

- anularea Deciziei A.S.F. nr. 274/09.03.2022 privind sancționarea Societății cu amendă în cuantum de 422.600 lei;

- în subsidiar față de capătul 3 de cerere, reducerea sancțiunii amenzii sau înlocuirea sancțiunii amenzii cu avertisment.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000408623&id_inst=2

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.