Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 1 martie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de modificare a Regulamentului A.S.F. nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Instrucțiune pentru modificarea și completarea Instrucţiunii A.S.F. nr.1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, precum şi de către Fondul de Compensare a Investitorilor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro , pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Norma pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind cadrul de administrare a activității în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/14) - norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României;

Norma pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/13) - norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României.

 

B)  Autorizare

Aprobarea domnului François Benoît Jean-Baptiste Pierre Coste în funcția de Director general la societatea Groupama Asigurări S.A., ca urmare a alinierii societății la prevederile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului   A.S.F. nr. 1/2019;

Aprobarea doamnei Alina Constantinescu în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A.;

Aprobarea domnului Nicolae Gherguș în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A.;

Aprobarea domnului Mihai-Andrei Ionescu în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A.;

Aprobarea domnului Radu-Viorel Popescu în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A.;

Aprobarea doamnei Ramona-Alina Bernic în funcția de membru al Directoratului la societatea Uniqa Asigurări S.A.;

Aprobarea majorării capitalurilor societății Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. cu 44,7 milioane de lei, sumă provenită dintr-un împrumut subordonat. Menționăm că ultimul document necesar aprobării a fost primit de A.S.F. la finalul lunii ianuarie a acestui an;

Aprobarea publicării tarifului de referință pentru asigurarea RCA;

Aprobarea cererii SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange) privind constituirea și administrarea sistemului multilateral de tranzacționare – BRM SMT și a regulilor de funcționare a acestui sistem;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții a Fondului de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, administrat de Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.