Prospectele/amendamentele/certificatele pentru ofertele de vânzare aprobate de A.S.F. în 2023

 

 


 

    Prospecte     

 Prospecte       din      documente   separate    Amendamente  
 Certificate 
 Modalitățile prin care prospectele au fost puse la dispoziția publicului

Prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății
Fyrebyte Games S.A

      Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-ul Intermediarului (https://www.brk.ro/), al emitentului (https://www.firebyte.ro/ro/) și al BVB (https://bvb.ro/)  cât și pe suport de hârtie, la sediul intermediarului si al emitentului.
Prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Perseus Fintech S.A.      

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe website-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro), al emitentului (www.perseusfintech.com) și al intermediarului SSIF Blue Rock Financial Services S.A. (www.bluerock.ro), iar pe suport de hârtie la sediul intermediarului (București, str. Aurel Vlaicu nr. 35, et. 4, sector 2) și la sediul emitentului (București, str. Cărbunarilor, nr. 17, cam. 1, et. 1, ap. 4, sector 1).

AGRICOVER HOLDING S.A

 

   

Prospectul este pus la dispoziția publicului pe pagina de internet a Emitentului (www.agricover.ro) si a BVB (www.bvb.ro).

BITTNET SYSTEMS S.A.

Document universal

Nota acțiuni

Rezumat

 

 

 

   

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (http://www.bvb.ro), pe site-ul Intermediarului (https://www.goldring.ro/consultanta/), precum și pe site-ul Emitentului (https://investors.bittnet.ro) si în format fizic la sediile intermediarului și al emitentului.

BITTNET SYSTEMS S.A. (BNET26E)

Document universal

Nota obligațiuni (BNET26E)

Rezumat

   

Prospectul de admitere de obligațiuni (BNET26E) a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-ul emitentului (https://investors.bittnet.ro/), al intermediarului (www.brk.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

Bittnet Systems S.A.(BNET27A)

Document universal

Nota obligațiuni (BNET27A)

Rezumat

   

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-ul emitentului (https://investors.bittnet.ro/), al intermediarului (www.brk.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

BITTNET SYSTEMS S.A.(BNET28)

Document universal

Nota_obligațiuni (BNET28)

Rezumat

   

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-ul BVB (www.bvb.ro), al Intermediarului (www.brk.ro) și al Emitentului (www.bittnet.ro), cât și pe suport de hârtie, la sediul intermediarului al emitentului.

SAFETECH

 

   

Prezentul Prospect va fi publicat pe site-ul Bursei de Valori București (http://www.bvb.ro), pe site-ul Intermediarului (www.alphabank.ro), pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (www.asfromania.ro), precum și pe site-ul propriu al Emitentului la secțiunea Investitori (https://www.safetech.ro/investors/).

OIL TERMINAL SA

 

   

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-ul Intermediarului, (www.primet.ro), pe site-ul Emitentului (www.oil-terminal.com) si pe site-ul BVB ( www.bvb.ro) și în format fizic la sediile intermediarului și al emitentului.

VITIMAS S.A.

 

   

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe website-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro), pe pagina de internet a societății ( www.vitimas.ro  ) pe pagina de internet a Intermediarului Ofertei ( www.goldring.ro ) și pe suport hârtie, la sediul Intermediarului și Emitentului.

2Performant Network S.A.

 

   

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe website-ul Bursei de Valori București (http://www.bvb.ro), al emitentului (https://ro.2performant.com/ir-majorare/) și al intermediarului SSIF Goldring S.A. (https://www.goldring.ro/), iar pe suport de hârtie la sediul intermediarului (Târgul Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, 540014, jud. Mureș) și la sediul emitentului (București, Bulevardul Corneliu Coposu nr. 6-8, Clădirea Unirii View, etajul 2, biroul ResCo-working09, sector 3), unde pot fi consultate zilnic pe întreaga perioadă de derulare a operațiunii obiect al Prospectului, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Având în vedere contextul pandemiei COVID19, pentru consultarea documentelor aferente operațiunii pe suport de hârtie, persoanele interesate sunt solicitate să își programeze vizita prin email, la adresa investors@2performant.com, sau telefonic, la numărul de telefon +40 374 996 354.

BUCOVINA SA Șcheia

 

   

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea
pe website-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro), pe pagina de internet a societății (www.bucovina-sa.ro) pe pagina de internet a Intermediarului Ofertei (www.estinvest.ro) și pe suport hârtie, la sediul Intermediarului și Emitentului.

METALICA S.A. Oradea

 

   

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-ul emitentului (www.metalicaoradea.ro), al intermediarului (www.ifbfinwest) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

BRK FINANCIAL GROUP S.A.

    Certificat

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe website-ul emitentului, (www.brk.ro) și pe website-ul B.V.B. (www.bvb.ro). 

HIDROELECTRICA 

RO    EN

     

Prospectul este disponibil în format electronic pe pagina de internet a Bursei de Valori București la adresa www.bvb.ro, pe pagina de internet a Societății la adresa www.hidroelectrica.ro, pe pagina de internet a Acționarului Vânzător la adresa www.fondulproprietatea.ro, pe pagina de internet a BT Capital Partners S.A. la www.btcapitalpartners.ro, pe pagina de internet a Băncii Comerciale Române S.A. la www.bcr.ro și pe pagina de internet a SWISS CAPITAL S.A. la www.swisscapital.ro. Exemplare tipărite ale acestuia vor fi oferite gratuit, la cerere, în timpul programului normal de lucru la sediul Societății.

Prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății CHROMOSOME DYNAMICS S.A. București

 

     

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe website-ul Bursei de Valori București (https://www.bvb.ro/), pagina Emitentului (https://chromosome-dynamics.com/),  Intermediarului  (https://www.goldring.ro/) și în format fizic, la sediul social al Emitentului sau Intermediarului, unde poate fi consultat zilnic pe întreaga perioadă de derulare, în intervalul orar 10:00 - 14:00.

VRANCART S.A. Adjud      

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-ul emitentului (www.vrancart.ro), al intermediarului (www.goldring.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

Prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății IOR S.A. București      

Prospectul, Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere – vor fi publicate pe site-ul Intermediarului la adresa www.primet.ro si

pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro. Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi puse la dispozitie

in format fizic la sediul Emitentului (Str. Bucovina nr. 4, sector 3, Bucuresti) si la sediul central al Intermediarului (Bucuresti, Str. Caloian Judetul, nr. 22, sector 3).

INOX S.A.      

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-ul emitentului (www.inoxsa.ro), al intermediarului (www.brk.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

 

SEVERNAV SA      

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe website-ul Bursei de Valori București (https://www.bvb.ro/), pagina Emitentului (https://www.severnav.ro/), Intermediarului (https://www.interfinbrok.ro/home)  și în format fizic, la sediul Emitentului (Mun. Drobeta Turnu Severin. Calea Timişoarei nr. 204) sau al Intermediarului (Mun. Constanţa, str. Călărași nr.1) în intervalul orar 10:00 - 14:00.

AROBS Transilvania Software S.A.      

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-ul emitentului (www.arobsgrup.ro), al intermediarului (www.btcapitalpartners.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

SOCEP S.A.      

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicare pe website-ul Bursei de Valori București (https://www.bvb.ro/), pe site-ul propriu al Emitentului la secțiunea pentru Investitori (https://www.socep.ro/majorare) precum și pe site-ul Intermediarului ofertei (https://www.interfinbrok.ro) - în format fizic, pe suport de hârtie, la sediul Intermediarului Ofertei din mun. Constanța, str. Călărași nr.1, precum și la sediul Emitentului, din Mun. Constanța, Incinta Port Nou Dana 34, jud. Constanta.

Holde Agri Invest S.A.      

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-ul web al emitentului (https://holde.eu/investors/), al intermediarului (www.btcapitalpartners.ro) și al BVB (www.bvb.ro), cât și pe suport de hârtie, la sediul intermediarului al emitentului.

ROCA INDUSTRY
HOLDINGROCK1 S.A.
     

Prospectul a fost pus la dispoziția publicului, respectiv prin publicarea pe site-ul web al emitentului (www.rocaindustry.ro), al intermediarului (www.btcapitalpartners.ro) și al BVB (www.bvb.ro), cât și pe suport de hârtie, la sediul emitentului.