• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    Comisia Europeană a lansat o solicitare de contribuții pentru o nouă ințiativă legislativă referitoare la cotarea la bursă – creșterea atractivității piețelor publice de capital pentru întreprinderile din UE și facilitarea accesului IMM-urilor la capital

Comisia Europeană a lansat o solicitare de contribuții pentru o nouă ințiativă legislativă referitoare la cotarea la bursă – creșterea atractivității piețelor publice de capital pentru întreprinderile din UE și facilitarea accesului IMM-urilor la capital

ANUNȚ(14.12.2022): 
 
Comisia Europeană a publicat pe site-ul acesteia un anunț prin intermediul căruia informează faptul că a lansat o solicitare de contribuții privind o nouă ințiativă legislativă: Legislația privind cotarea la bursă – creșterea atractivității piețelor publice de capital pentru întreprinderile din UE și facilitarea accesului IMM-urilor la capital.
Sunt așteptate opinii din partea tuturor părților interesate, în special din partea statelor membre, a autorităților naționale competente și a ESMA, din partea participanților pe piață, inclusiv a IMM-urilor (IMM-urile cotate și cele care doresc să fie cotate), a altor întreprinderi decât IMM-urile, a burselor de valori, a investitorilor individuali și instituționali, a organizațiilor de consumatori și de investitori, a brokerilor, a consilierilor-cheie care sprijină societățile în etapa ofertei publice inițiale și a altor furnizori de servicii.
Părțile interesate sunt invitate să transmită observații până în data de 07 februarie 2023.