• ro
 • en

Măsuri restrictive care vizează alte state

ANUNȚ (21.03.2023)

 

La data de 20 martie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect listarea a 8 persoane și a unei entități în cadrul regimului de măsuri restrictive privitoare la încălcări ale drepturilor omului în Iran:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (08.03.2023)

La 7 martie a.c. a fost adoptată Decizia (PESC) 2023/501 a Consiliului din 7 martie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/500 al Consiliului din 7 martie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului, prin care nouă persoane și trei entități sunt incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică regimul de sancțiuni.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (27.02.2023)

 • Decizia (PESC) 2023/433 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/430 al Consiliului din 25 februarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului 
 • La 24 februarie a.c. a fost adoptată Decizia Consiliului (PESC) 2023/421 și Regulamentul (UE) 2023/419 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, prin care este reînnoit până la 28 februarie 2024 regimul de sancțiuni și este actualizată lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (24.02.2023)

La 23 februarie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect introducerea în cadrul regimului privind Siria, pentru o perioadă inițială de 6 luni, a unei excepții de la înghețarea activelor și de la restricțiile privind punerea la dispoziția persoanelor și entităților desemnate a unor fonduri și resurse economice, în beneficiul organizațiilor internaționale și al anumitor categorii definite de actori implicați în activități umanitare:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (21.02.2023)

La 20 februarie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect listarea a 32 de persoane și două entități pe regimul privind Iran – drepturile omului:

 

La 20 februarie a.c. au fost adoptate Decizia Consiliului (PESC) 2023/380 și Regulamentul (UE) 2023/378 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania, prin care sunt adăugate nouă persoane și șapte entități pe listele de sancțiuni. Textul Deciziei este disponibil aici: Publications Office (europa.eu), iar textul Regulamentului este disponibil aici: Publications Office (europa.eu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (15.02.2023)

La 14 februarie a.c. a fost adoptată Decizia Consiliului (CFSP) 2023/339 prin care sunt prelungite până la 20 februarie 2024 măsurile restrictive adoptate având în vedere situația din Zimbabwe. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (26.01.2023)

La data de 23 ianuarie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect listarea a nouă persoane în cadrul regimului având în vedere situația din Tunisia:

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/156 al Consiliului din 23 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia;
 • Decizia de punere în aplicare (PESC) 2023/159 a consiliului din 23 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ (26.01.2023)

La data de 23 ianuarie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect listarea unei serii de persoane și entități în cadrul regimului de măsuri restrictive privitoare la încălcări ale drepturilor omului în Iran:

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/152 al Consiliului din 23 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran;
 • Decizia de punere în aplicare (PESC) 2023/153 a Consiliului din 23 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (07.12.2022)

În data 6 decembrie a.c. au fost publicate, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, următoarele acte:

 • DECIZIA (PESC) 2022/2376 din 5 decembrie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului
 • REGULAMENTUL (UE) 2022/2374 din 5 decembrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (06.12.2022)

În cursul zilei de 06.12.2022 au fost publicate, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, următoarele acte:

 • Decizia (PESC) 2022/2377 a Consiliului din 5 decembrie 2022 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo
 • Regulamentul (UE) 2022/2373 al Consiliului din 5 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ (05.12.2022)

La data de 1 decembrie a.c., Comitetul Consiliului de Securitate ONU, instituit în baza Rezoluției 1970 (2011) a decis acordarea unei excepții umanitare în privința interdicției de călătorie a trei persoane.
Mai multe detalii se regăsesc pe pagina web de mai jos:
 
De asemenea, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis anularea actelor juridice de modificare a măsurilor restrictive împotriva Libiei, în măsura în care acestea mențin listarea entității Libyan African Investment Company (LAICO).
Mai multe detalii se regăsesc pe pagina web de mai jos:
 
Având în vedere situația din Haiti a fost transpus la 25 noiembrie a.c., la nivelul UE, prin următoarele acte:
 • Regulamentul (UE) 2022/2309 al Consiliului din 25 noiembrie 2022 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti;
 • Decizia (PESC) 2022/2319 a Consiliului din 25 noiembrie 2022 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ (15.11.2022)

La data de 14 noiembrie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect listarea unei serii de persoane și entități în cadrul regimului de măsuri restrictive privitoare la încălcări ale drepturilor omului în Iran:
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2230 al Consiliului din 14 noiembrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran;
 • Decizia de punere în aplicare (PESC) 2022/2234 a Consiliului din 14 noiembrie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran;
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2231 al Consiliului din 14 noiembrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran;
 • Decizia de punere în aplicare (PESC) 2022/2235 a Consiliului din 14 noiembrie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (10.11.2022)

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286I din 8 noiembrie 2022 au fost publicate următoarele acte:
 
Prin intermediul acestor acte 19 persoane și o entitate sunt adăugate pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (09.11.2022)

În data de 08.11.2022 au fost publicate următoarele acte normative la nivelul Uniunii Europene:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (28.10.2022)

 • Decizia (PESC) 2022/2085 a Consiliului din 27 octombrie 2022 de modificare a Deciziei 2010/573/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova
 • Decizia de punere în aplicare (PESC) 2022/2086 a Consiliului din 27 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2073 al Consiliului din 27 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia.
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2073 al Consiliului din 27 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia;
 • Decizia de punere în aplicare (PESC) 2022/2086 a consiliului din 27 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (26.10.2022)

În data de 24 octombrie a.c., au fost adoptate următoarele acte, având ca efect transpunerea la nivelul UE a deciziei CS ONU de a desemna încă o persoană în cadrul regimului sancționator cu privire la Yemen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ (25.10.2022)

În data de 25.10.2022 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene următoarele acte:

 • Regulamentul (UE) 2022/2042 al Consiliului din 24 octombrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1284/2009 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva Republicii Guineea
 • Decizia (PESC) 2022/2052 a Consiliului din 24 octombrie 2022 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2043 al Consiliului din 24 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1755 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi
 • Decizia (PESC) 2022/2051 a Consiliului din 24 octombrie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1763 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi