Informare de presă: Soluții favorabile A.S.F. pronunțate în luna septembrie 2022

 

București, 7 octombrie 2022 - În luna septembrie a anului 2022, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

 1. Curtea de Apel București – Dosar nr. 6140/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1376/5.09.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A.:

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de suspendare, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: prin cererea introductivă, reclamanta, societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A., în temeiul dispozițiilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, solicită suspendarea executării măsurii prevăzute la art. 2 din Decizia A.S.F. nr. 880/11.07.2022, prin care societatea a fost obligată ca, în termen de 2 (două) luni de la data primirii deciziei, să transmită A.S.F., spre aprobare, un plan de redresare, cu măsuri pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă SCR sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât în termen de 6 (șase) luni SCR să fie din nou respectat.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000412242&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București – Dosarul nr. 19226/3/2021/a1

Prin Hotărârea nr. 1183/6.09.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Societatea ASSISTA ASIMED S.A. (fosta Societate de Asigurare-Reasigurare ASIMED S.A.):

Soluția pe scurt:

„Respinge apelul, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: cererea A.S.F. de deschidere a procedurii falimentului Societății Assista Asimed S.A. (fosta Societate de Asigurare Reasigurare Asimed S.A.).

Prin Sentința civilă nr. 2025/21.04.2022, Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă a admis cererea formulată de reclamanta A.S.F., a respins, ca neîntemeiată, contestația formulată de către debitoare și a dispus intrarea în faliment a debitoarei Assista Asimed S.A. (fostă Societatea de Asigurare Reasigurare Asimed S.A.).

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000001016691&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție – Dosarul nr. 1023/2/2021

Prin Hotărârea nr. 3914/14.09.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Buzera Barbu Mircea, în calitate de vicepreședinte al Directoratului Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., la data sancționării:

Soluția pe scurt:

„Admite recursul formulat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinței nr. 294 din 12 martie 2021 a Curții de Apel București – Secția a IX-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentința recurată. Respinge cererea formulată de reclamantul Buzera Barbu Mircea privind suspendarea executării.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de A.S.F. împotriva Sentinței civile nr. 294/12.03.2021, prin care instanța de fond a admis acțiunea dlui. Buzera Barbu Mircea și a dispus suspendarea executării art. 1 din Decizia nr. 84/25.01.2021, până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare înregistrată cu nr. 1010/2/2021.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect suspendarea executării art. 1 din Decizia A.S.F.
nr. 84/25.01.2021, până la soluționarea definitivă a acțiunii formulate împotriva aceleiași decizii. Prin această decizie, reclamantul a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 500.000 lei în calitate de vicepreședinte al Directoratului City Insurance S.A. la data sancționării.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000392485

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție – Dosarul nr. 1029/2/2021

Prin Hotărârea nr. 3915/14.09.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Rossler Max Walter, în calitate de vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., la data sancționării:

Soluția pe scurt:

„Admite recursul formulat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinței nr. 391 din 16 martie 2021 a Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentința recurățat. Respinge cererea formulată de reclamantul Rossler Max Walter privind suspendarea executării.”

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de A.S.F. împotriva Sentinței civile nr. 391/16.03.2021, prin care Curtea de Apel București a admis acțiunea dlui. Rossler Max Walter și a dispus suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 87/25.01.2021, până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare, înregistrată cu nr. 1022/2/2021.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 87/25.01.2021 privind sancționarea cu amendă  în cuantum de 450.000 lei a dlui. Rossler Max Walter, vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., la data sancționării.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000392491

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție – Dosarul nr. 6316/2/2019

Prin Hotărârea nr. 3945/15.09.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Ciurezu Tudor, în calitate de  președinte al CA – SIF Oltenia, la data sancționării:

Soluția pe scurt:

Respinge recursul formulat de reclamantul Ciurezu Tudor împotriva Sentinţei civile nr. 277 din 11 mai 2020 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de recurentul-reclamant împotriva Sentinței civile nr. 277/11.05.2020, prin care Curtea de Apel București a respins acțiunea întrucât nu au fost dovedite ca fiind îndeplinite condițiile cazului bine justificat și paguba iminentă.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect suspendarea Deciziei A.S.F. nr. 1286/23.10.2019,  prin care dl. Ciurezu Tudor a fost sancționat cu amendă în cuantum de 30.000 lei, în calitate de  președinte al CA – SIF Oltenia, la data sancționării.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000378307

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție – Dosarul nr. 1374/2/2020

Prin Hotărârea nr. 3932/15.09.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Onix Asigurări S.A.:

Soluția pe scurt:

 „Respinge recursul formulat de reclamanta Onix Asigurări SA împotriva Sentinței civile nr. 1107 din 6 noiembrie 2020 a Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de recurenta-reclamantă împotriva Sentinței civile nr. 2575/26.06.2017, prin care Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție:

- a luat act de renunțarea recurentei în ceea ce privește capătul 3, având ca obiect pretenții;

- a respins acțiunea recurentei, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect:

 • anularea Deciziei A.S.F. nr. 123/04.02.2020;
 • obligarea A.S.F. la transmiterea informațiilor comunicate de Onix autorității către IVASS Italia;
 • obligarea A.S.F. la plata sumei provizorii în cuantum de 1.193.358 Euro, cu titlu de despăgubiri, constând în daune materiale suferite de societate, ca urmare a faptului că informațiile nu au fost transmise către IVASS;
 • obligarea A.S.F. la plata cheltuielilor de judecată.

Prin Decizia A.S.F. nr. 123/04.02.2020, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările ulterioare, autoritatea a respins cererea Societății Onix Asigurări S.A. de notificare a informațiilor comunicate în temeiul art. 111 alin. (1) din lege, autorității competente din Italia (IVASS), privind intenția de desfășurare a activității de asigurare pentru clasa A.10 - răspundere civilă auto, pentru utilizarea vehiculelor terestre (exclusiv răspunderea transportatorului) în baza dreptului de stabilire pe teritoriul Italiei” [...].

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000381971

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție – Dosarul nr. 6253/2/2021

Prin Hotărârea nr. 4006/15.09.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu S.C. Vivendi International S.R.L.:

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de recurenta – reclamantă Vivendi International SRL împotriva Sentinței civile nr. 1599 din 8 noiembrie 2021 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de Vivendi International SRL împotriva Hotărârii din data de 8.11.2021, prin care instanța a respins cererea de suspendare a executării, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect cererea prin care s-a solicitat suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 1148/17.09.2021, prin care A.S.F. a dispus amendarea City Insurance S.A. cu amendă în cuantum de 273.000 lei, retragerea autorizației de funcționare, constatarea stării de insolvență și promovarea de către A.S.F. a cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva societății, precum și prelungirea mandatului acordat FGA prin Decizia A.S.F. nr. 724/03.06.2021.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000400166

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție – Dosarul nr. 4757/2/2018

Prin Hotărârea nr. 4066/21.09.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat următoarea soluție favorabilă A.S.F. în contradictoriu cu dl. Chiș Grigore, în calitate de conducător al SSIF BRK S.A., la data sancționării:

Soluția pe scurt:

 „Respinge excepția nulității recursului, ca neîntemeiată. Admite recursul declarat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva sentinței civile nr. 2124 din 28 iunie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentința atacată și trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de A.S.F. împotriva Sentinței civile nr.  2124/28.06.2019, prin care instanța a dispus anularea Deciziei A.S.F. nr.1443/12.10.2017, prin care dl. Chiș Grigore a fost sancționat, în calitate de conducător al SSIF BRK S.A., cu amendă în cuantum de 22.500 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000363473

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 6053/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1493/21.09.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A.:

Soluția pe scurt:

„Respinge excepția autorității de lucru judecat ca fiind neîntemeiată. Respinge cererea de suspendare ca fiind neîntemeiată. Cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: prin cererea introductivă, societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A., în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, solicită suspendarea executării măsurii prevăzute la art. 2 din Decizia A.S.F. nr. 880/11.07.2022, prin care societatea a fost obligată ca, în termen de 2 (două) luni de la data primirii deciziei, să transmită A.S.F., spre aprobare, un plan de redresare, cu măsuri pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă SCR sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât în termen de 6 (șase) luni SCR să fie din nou respectat.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000412114&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție – Dosarul nr. 4763/2/2018

Prin Hotărârea nr. 4158/22.09.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F.,  în contradictoriu cu SSIF BRK Financial Group S.A.:

Soluția pe scurt:

 „Respinge recursul declarat de reclamanta SSIF BRK Financial Group SA împotriva sentinței nr. 2400 din 15 octombrie 2019 a Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ şi  fiscal - veche, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursul formulat de recurenta - reclamantă împotriva Sentinței civile nr. 2400/15.10.2019,  prin care Curtea de Apel București a respins acțiunea ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect acțiunea în anularea și suspendarea Deciziei A.S.F. nr. 1439/12.10.2017, prin care s-a dispus sancționarea SSIF BRK Financial Group S.A. cu amendă în cuantum de 45.000 lei (reprezentând 1,7594 % din cifra de afaceri aferentă anului 2016).

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000363481

 

 1. Curtea de Apel București – Dosarul nr. 2455/2/2022

 

Prin Hotărârea nr. 1509/23.09.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Societatea Transilvania Broker de Asigurare S.A.:

 Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce urmează a fi depus la Curtea de Apel București Secția a VIII-a de Contencios Administrativ și Fiscal.”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 344/28.03.2022, privind sancționarea cu avertisment scris a societății Transilvania Broker de Asigurare S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000407106&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 5630/2/2022

 

Prin Hotărârea nr. 1563 din data de 29.09.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F. în contradictoriu cu reclamanta Marchiș Liliana.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea ca neîntemeiată.

Cu recurs în 5 zile de la comunicare. (...)”

Obiectul cauzei: cererea de suspendare a executării Deciziei A.S.F. nr. 6/06.01.2022 formulată de d-na Marchiș Liliana, prin care aceasta a fost sancționată cu amendă în cuantum de 369.700 lei, în calitate de acționar majoritar al societății IT Transilvania Invest S.A. Cluj-Napoca, acționar al emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj-Napoca.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000411545&id_inst=2

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.