Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 28 septembrie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară Money-market funds (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Constantin Sorin George în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF BRK Financial Group S.A.;

Aprobarea numirii doamnei Rusu Eleonora-Georgeta în funcția de conducător executiv al societății Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare S.R.L.;

Autorizarea doamnei Elke Meier în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării Franklin Templeton International S.a.r.l. de autorizare a modificării intervenite în Actul constitutiv al Fondului Proprietatea S.A.;

Aprobarea avizării modificării Actului constitutiv al societății German Romanian Assurance S.A. ca urmare a majorării capitalului social;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.