Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 21 septembrie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma privind autorizarea societăților și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B) Autorizare

Aprobarea domnului Nicolas Maurice Georges Naftalski în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Groupama Asigurări S.A.;

Autorizarea domnului Nicolae Dobrescu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea domnilor Isac Ovidiu-Lucian și Lupu Marian în calitate de directori ai SSIF Estinvest S.A. ca urmare a alinierii societății la prevederile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2019;

Autorizarea doamnei Naș Luminița-Bianca în calitate de director al SSIF Interdealer Capital Invest S.A., ca urmare a alinierii societății la prevederile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019;

Avizarea modificării Actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului social la societatea Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID);

Aprobarea extinderii activității societății Uniqa Asigurări S.A. pentru practicarea clasei de asigurări generale A15 - Garanții;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Oxigen Insurance - Broker de Asigurare S.R.L., referitoare la capitalul social și structura asociaților ca urmare a cesiunii de părți sociale și a majorării capitalului social prin cooptare de nou asociat semnificativ;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății RCI Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate;

Aprobarea solicitării BT Asset Management SAI S.A. de alegere a următoarelor burse/piețe reglementate din state terțe, respectiv New York Stock Exchange (SUA), Nasdaq Stock Market (SUA) și London Stock Exchange (Regatul Unit al Marii Britanii), în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 82 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012;

Aprobarea solicitării BT Asset Management SAI S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondurilor deschise de investiții BT Euro Obligațiuni, BT Euro Fix, BT Dolar Fix și BT Fix;

Autorizarea modificării Actului constitutiv al Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Avizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.