Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 7 septembrie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Normă privind autorizarea societăților și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Laurent Claude Jean Dunet în calitate de membru și Președinte al Consiliului de Administrație la societatea BRD Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea doamnei Roxana-Michaela Mircea în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Allianz-Țiriac Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Ionuț Adrian Răchitan în calitate de Președinte al Directoratului la societatea Ergo Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea doamnei Daniela Elena Pene pentru un nou mandat în funcția de membru al Directoratului la societatea Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.;

Autorizarea domnului Paul Dan-Viorel în calitate de director al SSIF Finaco Securities S.A., ca urmare a alinierii societății la prevederile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Mercedes-Benz Insurance Broker S.R.L. (numire în funcția de administrator, modificare sediu social și actualizare denumire asociat direct semnificativ);

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Exe Premium Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (numire administrator);

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Consultant A.A. - Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate;

Aprobarea prospectului simplificat în vederea majorării capitalului social al societății OMV Petrom S.A. București;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.