Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 24 august 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Proiectul de Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară - Money-market funds (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B) Autorizare

Aprobarea numirii doamnei Stela Corpacian în calitate de membru al directoratului societății Transilvania Investments Alliance S.A.;

Aprobarea solicitării Fondului de Compensare a Investitorilor de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a Fondului de către actualul auditor financiar Mazars România S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente exercițiilor financiare încheiate la 31.12.2022 și 31.12.2023;

Aprobarea majorării capitalului social și autorizarea modificării Actului constitutiv al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Atlas Asset Management S.A. de retragere a autorizației Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Atlas AgriFund și radierea acestuia din Registrul public al A.S.F. din această calitate;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al Societății OVB Allfinanz Romania Broker de Asigurare S.R.L. (completarea obiectului de activitate, durată mandat administratori și actualizarea datelor de identificare ale administratorilor).

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.