Achiziții A.S.F.

În conformitate cu prevederile art. 18 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, A.S.F. se finanțează integral din venituri proprii extrabugetare.

Structura veniturilor, precum și nivelul cotelor, tarifelor, taxelor și contribuțiilor sunt reglementate prin Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul, bilanțul contabil și execuțiile bugetare ale Autorității de Supraveghere Financiară sunt publice și se regăsesc în rapoartele anuale ale A.S.F, publicate pe site-ul Autorității.

 

Programul anual al achizițiilor publice este disponibil AICI 

Centralizatorul contractelor de achiziții publice cu valoarea de peste 5000 de euro (publicare trimestrială) este disponibil AICI