Informare de presă: Soluții favorabile A.S.F., pronunțate în luna aprilie 2022

București, 4 mai 2022 - În luna aprilie a anului 2022, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 4326/2/2021

 

Prin Hotărârea nr. 2057/2022 pronunțată în data de 5.04.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dna. Aelita Arampova, în calitate de membru al Consiliului de supraveghere al City Insurance S.A. la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursurile declarate de recurenta-reclamantă Arampova Aelita şi de recurenta - pârâtă Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinței civile nr. 1107 din 15 iulie 2021 pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondate. Definitivă.”

Î.C.C.J. a menținut soluția primei instanțe, care a constatat legalitatea și temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 721/03.06.2021, reducând doar cuantumul amenzii aplicate reclamantei și menținând sancţiunea contravenţională complementară de retragere a aprobării acordate de A.S.F.

Obiectul cauzei: recursurile formulate de dna. Arampova Aelita și A.S.F. împotriva  Sentinței civile nr. 1107/15.05.2021, prin care Curtea de Apel București a admis în parte cererea de chemare în judecată dispunând:

- suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 721/03.06.2021, până la soluţionarea definitivă a acţiunii în anulare, în limita sumei de 990.000 lei cu titlu de diferenţă amendă contravenţională aplicată părţii reclamante;

- respingerea în rest a cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, cu menţinerea efectului executoriu al deciziei A.S.F. nr. 721/03.06.2021 în ceea ce priveşte diferenţa de 10.000 lei amendă contravenţională şi sancţiunea contravenţională complementară aplicată părţii reclamante.

Obiectul dosarului în fond: suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 721/03.06.2021 prin care reclamanta Arampova Aelita, membru al Consiliului de Supraveghere al City Insurance S.A. la data sancționării, a fost sancționată cu amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării acordate de A.S.F.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000397173

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 227/2/2020

Prin Hotărârea nr. 2120/2022 pronunțată în data de 7.04.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Nicolae Stoian, în calitate de membru în Consiliul de administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de reclamantul Nicolae Stoian împotriva Încheierii din data de 7 octombrie 2020 a Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă.”

Obiectul cauzei: recurs formulat de recurentul-reclamant împotriva Sentinței civile
nr.1305/9.12.2020 pronunțate de Curtea de Apel București, prin care instanța a respins acțiunea de suspendare și anulare a Deciziei A.S.F. nr. 1287/23.10.2019.

Obiectul dosarului în fond: suspendarea și anularea Deciziei A.S.F. nr. 1287/23.10.2019 prin care reclamantul a fost sancționat, în calitate de membru în Consiliul de administrație al S.I.F. Oltenia S.A., cu amendă în cuantum de 30.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000380321

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 4835/2/2021

Prin Decizia nr. 2175/2022, pronunțată în data de 8.04.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu societățile Anodin Assets S.A., Ges-Green Energy Specialist S.R.L. și Acord Construct Alt S.R.L.

Soluția pe scurt:

„Ia act de renunțarea la judecarea recursurilor declarate de recurenta-reclamantă Anodin Assets S.A. și de recurentele-pârâte Acord Construct Alt S.R.L. şi Ges-Green Energy Specialist S.R.L. împotriva Sentinţei civile nr. 1144 din 10 august 2021, pronunţată de Curtea de Apel București – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursurile formulate de recurenți împotriva Sentinței civile nr. 1144/10.08.2021, prin care Curtea de Apel București a respins cererea formulată de reclamanți ca neîntemeiată.

Obiectul dosarului în fond - suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021, prin care A.S.F. a dispus în sarcina acționarilor Acord Construct Alt S.R.L., Anodin Assets S.A. și Ges-Green Energy Specialists S.R.L., prezumați că acționează în mod concertat, obligația ca, în cel mult 30 zile de la emiterea deciziei, să depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății Prebet Aiud S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000397973

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 1047/54/2019

Prin Hotărârea nr. 2216/2022, pronunțată în data de 12.04.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A.

Soluția pe scurt:

„Ia act de cererea de renunțare la judecata cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. şi dispune anularea Sentinţei civile
nr. 172 din data de 11 martie 2020 a Curții de Apel București – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal. Definitivă.”

Obiectul cauzei: recurs formulat de  Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A. împotriva  Sentinței civile nr. 172/11.03.2020, prin care Curtea de Apel București a admis excepția inadmisibilității capătului de cerere privind anularea Deciziei A.S.F. nr. 875/25.06.2019 (a respins acest capăt de cerere ca inadmisibil) și a respins în rest acțiunea ca neîntemeiată. S.I.F. Oltenia a promovat recurs împotriva hotărârii de fond.

Obiectul dosarului în fond: anularea Deciziei A.S.F. nr. 649/08.05.2019, prin care autoritatea a dispus în sarcina conducerii S.I.F. Oltenia S.A. obligația de a adopta unele măsuri necesare în cadrul AGEA convocată pentru data de 09/10.05.2019.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=5400000000174296

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 382/36/2019

Prin Hotărârea nr. 2215/2022, pronunțată în data de 12.04.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanții Mihalache Galina Marlena, Mihalache Dan, Bălășescu Maria, Bălășescu Gheorghe și Bălășescu Florin.

Soluția pe scurt:

„Respinge excepția nulității parțiale a recursului. Respinge recursul declarat de reclamanții Mihalache Dan, Mihalache Galina Marlena, Bălășescu Maria, Bălăşescu Gheorghe şi Bălășescu Florin împotriva sentinţei civile nr. 16/CA din data de 5 februarie 2020 a Curţii de Apel Constanţa – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. ”

Obiectul cauzei: recursurile formulate de recurenții reclamanți împotriva Hotărârii
nr. 16/CA/05.02.2020, prin care Curtea de Apel Constanța a admis excepția inadmisibilității cererii în ceea ce privește anularea Deciziei A.S.F. nr. 854/25.06.2019 şi a „actului”
nr. 23421/14.05.2019. Totodată, instanța a admis excepția inadmisibilității cererii în ceea ce privește Decizia nr. 1910/13.08.2015, respingând cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă.

Obiectul dosarului în fond: anularea Deciziei A.S.F. nr. 1910/13.08.2015 prin care s-a dispus retragerea de la tranzacționarea de pe BVB - piața RASDAQ a acțiunilor emise de societatea Coremar S.A., începând cu data de 17.08.2015 și a Deciziei A.S.F. nr. 854/25.06.2019 prin care s-a respins ca tardivă plângerea prealabilă formulată de reclamanți.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=3600000000043874

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 5276/2/2019

Prin Hotărârea nr. 2263/2022, pronunțată în data de 13.04.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dna. Lavi Florentina, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern din cadrul S.A.I. Certinvest S.A. la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Admite recursul declarat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinţei civile nr. 659 din 22 octombrie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a IX-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentința recurată şi, rejudecând: Respinge cererea de suspendare formulată de reclamanta Lavi Florentina, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată. Definitivă.”

Obiectul cauzei:  recurs formulat de A.S.F. împotriva Sentinței  civile nr. 659/22.10.2019, prin care instanța a admis cererea reclamantei Lavi Florentina și a dispus suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 961/25.04.2016.

Obiectul dosarului în fond: suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 961/25.04.2016, prin care reclamanta Lavi Florentina a fost sancționată, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern din cadrul S.A.I. Certinvest S.A. la data sancționării, cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000376827

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 771/2/2018

Prin Hotărârea nr. 2366/2022, pronunțată în data de 14.04.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Romcab S.A. (în perioada 10.06.2013 - 16.01.2017).

Soluția pe scurt:

„Admite recursul declarat de recurenta-pârâtă Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinţei civile nr. 1401 din 10 aprilie 2019 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal-veche. Casează în parte sentinţa recurată şi, rejudecând: Respinge în totalitate cererea de anulare a Deciziei nr. 42/11.01.2018, ca nefondată. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate privind respingerea ca inadmisibil a capătului de cerere având ca obiect restituirea amenzii. Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu împotriva Sentinţei civile nr. 1401 din 10 aprilie 2019 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal-veche, ca nefondat. Definitivă.”

Obiectul cauzei: recurs formulat de dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu împotriva Sentinței civile nr. 1401/10.04.2019, prin care Curtea de Apel București a admis în parte acţiunea, a anulat parţial Decizia A.S.F. nr. 42/11.01.2018, în ce priveşte contravenţia de la pct. II al deciziei, exonerând reclamantul de plata sporului de amendă, de 3.000 de lei. Curtea de Apel București a respins în rest cererea de anulare a deciziei, ca neîntemeiată și a respins ca inadmisibil capătul de cerere privind restituirea amenzii.

Prin Decizia A.S.F. nr. 42/11.01.2018, s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 13.000 lei, a dlui. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, în calitate de Președinte C.A. al societății Romcab S.A. (în perioada 10.06.2013 - 16.01.2017).

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000358458

 

  1. Tribunalul București - Dosar nr. 19226/3/2021 (deschidere faliment)

Prin Hotărârea nr. 2025/2022, pronunțată în data de 21.04.2022, Tribunalul București a dispus o soluție favorabilă A.S.F. în dosarul ce vizează falimentul societății Assista Asimed S.A. (fosta Societate de asigurare reasigurare Asimed S.A.)

Soluția pe scurt:

„Admite cererea formulată de către reclamanta Autoritatea de Supraveghere Financiară. Respinge, ca neîntemeiată, contestația formulată de către debitoare. În temeiul art. 250 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment a debitoarei Assista Asimed S.A. (fostă Societatea de Asigurare Reasigurare Asimed S.A.). În temeiul art. 255 rap la art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridică administratorilor societăţii de asigurare/reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia şi de a dispune de ele. (...) În temeiul art. 251 şi art. 63 din Legea nr.85/2014, numeşte lichidator judiciar provizoriu pe RTZ&Partners SPRL Filiala Bucureşti care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 258 lit. l din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 5.000 lei din averea debitoarei. (...) Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la data de 11.10.2022, ora 09.00, pentru când se citează părţile prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă,(...).”

Obiectul cauzei:  cererea A.S.F. de deschidere a procedurii falimentului Societății de asigurare reasigurare Asimed S.A. - în prezent Assista Asimed S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000977296&id_inst=3

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.